Uppkopplad vård | ResMed
Uppkopplad vård
Sjukvårdpersonal > Uppkopplad vård

Uppkopplad vård från ResMed

Vi är stolta över att ligga i framkant när det gäller uppkopplad vård, en modell för vårdhantering där digital teknik integreras för att förbättra resultatet för både patienter och vårdgivare.

ResMed är världsledande inom daglig telemonitorering av patienter1 med fler än fem miljoner molnanslutna apparater. Och den siffran stiger varje dag.

Uppkopplad vård vid sömnstörningar

ResMeds uppkopplade lösningar ger vårdpersonal möjlighet att monitorera patienterna förebyggande, vilket gör att patienterna tar mer ansvar och är mer delaktiga i och intresserade av sin sömnapnébehandling.

Mer information

Uppkopplad vård vid luftvägssjukdomar

Uppkopplade NIV-lösningar ger dig fjärråtkomst till detaljerad behandlingsinformation om patienten så att du snabbt kan fatta välgrundade beslut. Detta är lämpligt för autonoma patienter med varierande ventilationsbehov eller progressiva andningsbesvär, till exempel KOL, NMD och OHS. Kommer snart ...

Mer information

Resan mot uppkopplad vård

"Det har varit en spännande resa att bli världsledande inom uppkopplad vård. Vi fortsätter att visa vägen mot moderna vårdlösningar och att leverera lösningar för uppkopplad vård som ökar patienternas delaktighet och förbättrar resultaten."

Raj Sodhi
Styrelseordförande, SaaS, affärs- och sjukvårdsinformatik
ResMed

Referenser

  1. Berg Insight. mHealth and Home Monitoring-8th Ed. 2017.