Komplex sömnapné

Du kan nu erbjuda individanpassad behandling till ett brett spektrum av patienter - inklusive de som inte uppvisar compliance vid CPAP-behandling, eller som lider av centrala andningsstörningar, t.ex. Cheyne-Stokes respiration (CSR) eller central sömnapné, (CSA), inklusive komplex sömnapné.

ResMed Air Solutions är den kompletta behandlingslösningen.

Den inkluderar behandlingsapparater, tekniska funktioner, ett nytt molnbaserat patienthanteringssystem och ett verktyg för aktivt patientdeltagande som alla samverkar i syfte att ge dig ytterligare kliniska insikter.

Identifiera händelser med AirSense™ 10

ResMed Air Solutions har funktioner för detektion av CSA och CSR i de nya behandlingsapparaterna AirSense 10 Elite, AirSense 10 AutoSet™ och AirSense10 AutoSet for Her. Detta hjälper dig att identifiera och tillhandahålla individanpassad vård för patienter som använder apparater med fast eller självjusterande tryck, samt uppvisar andningsmönster som förknippas med CSA eller CSR.

Behandling  av patienter med komplexa besvär med AirCurve™ 10

ResMeds AirCurve™ 10 CS PaceWave™ inkluderar den beprövade ASV-behandling som varit föremål för flest kliniska studier. Den inriktar sig på patientens senaste minutventilation och erbjuder verkligt individanpassad behandling av CSA, CSR och relaterad obstruktiv sömnapné.

AirCurve 10 CS PaceWaves funktion ASVAuto kan anpassas till en patients stabilitetsbehov för ventilation och övre luftvägar, andetag för andetag. Genom att behandla centrala andningsstörningar med självjusterande IPAP kan andningen snabbt stabiliseras av apparaten vilket ger snabbare ökning av blodgaserna och minskar påfrestningen på hjärtat.1,2

Relaterade produkter

En exklusiv behandlingsapparat med fast tryck.

En exklusiv behandlingsapparat med automatisk tryckjustering.

Exklusiv behandlingsapparat med automatisk tryckjustering för kvinnliga patienter.

En exklusiv Adaptiv Servo ventilator (ASV) som är mycket responsiv och gör den lämplig för flera olika typer av komplexa och centrala andningsstörningar.

För ett helintegrerat system för patientvård, ordinera ResMed Air Solutions-produkter.

Referenser

  • 01

    Oldenburg O, et al. Adaptive servoventilation improves cardiac function and respiratory stability. Clin Res Cardiol. 2011 Feb;100(2):107-15

  • 02

    Bitter, T. et al. Adaptive servo-ventilation in diastolic heart failure and Cheyne-Stokes respiration. Eur Respir J, 2010. 36(2):385-392.