Innovativa behandlingar

ResMed Air Solutions möjliggör ett antal innovativa behandlingar som hjälper patienterna att upprätthålla komfort och compliance. 

Unik behandling för kvinnor

För att åtgärda de kliniska skillnaderna mellan sömnapné hos män respektive kvinnor har ResMed tagit fram en banbrytande ny algoritm som utformats för att särskilt reagera på de symptom som kännetecknar sömnrelaterade andningsstörningar hos kvinnor. Algoritmen finns tillgänglig i behandlingsapparaten AirSense™ 10 AutoSet™ for Her. Läs mer.

\

 

Rapportering av andningsansträngningsrelaterad uppvakning (RERA)

RERA-rapportering är en ny funktion i AirSense 10 AutoSet for Her som loggar och sparar sömnstörningar i samband med andningsansträngning. Behandlingsapparaten detekterar tecken på uppvakning som rapporteras via ResMeds säkra molnbaserade patienthanteringssystem, AirView™. Som en del av den nya "for Her"-algoritmen tillhandahålls ytterligare klinisk insikt genom att funktionen identifierar indikationer på uppvakning som ofta är relaterade till händelser som inte uppfyller kriterierna för en apné eller hypopné1. Läs mer.

AutoRamp™

ResMeds nya AutoRamp-funktion med detektion av insomning har utformats för att göra behandlingen behaglig från det ögonblick då patienten startar behandlingsapparaten. AutoRamp börjar med att tillföra ett lågt tryck för att göra det lättare för patienten att somna. När apparaten känner av att patienten har somnat ökar AutoRamp trycket på ett behagligt sätt för att säkerställa att den ordinerade nivån kan tillföras då den behövs. Läs mer.

\

 

Detektion av Cheyne-Stokes respiration

ResMeds nya funktion för detektion av Cheyne-Stokes respiration (CSR) hjälper dig att identifiera patienter som använder behandlingsapparater med fast eller självjusterande tryck, men som eventuellt uppvisar andningsmönster som tyder på CSR. Den intelligenta algoritmen övervakar kontinuerligt patientens andningsmönster under hela natten, kontrollerar cykellängder och söker efter tecken på CSR. Läs mer.

AutoSet Response*

ResMeds komfortfunktion AutoSet Response ger mjukare tryckökningar vilket kan vara till hjälp för patienter som är känsliga för tryckförändringar.

*Finns tillgänglig i AirSense Autoset och AirSense Autoset for Her.

En fullständig lista över alla ResMeds behandlingslösningar finns här.

Läs om våra algoritmer

Läs om våra tekniska funktioner

Relaterade produkter

En exklusiv behandlingsapparat med fast tryck.

En exklusiv behandlingsapparat med automatisk tryckjustering.

Exklusiv behandlingsapparat med automatisk tryckjustering för kvinnliga patienter.

En exklusiv Adaptiv Servo ventilator (ASV) som är mycket responsiv och gör den lämplig för flera olika typer av komplexa och centrala andningsstörningar.

Ett säkert molnbaserat patienthanteringssystem som ger dig data på begäran.

För ett helintegrerat system för patientvård, ordinera ResMed Air Solutions-produkter.

Referens

  • 01

    Phillips B & Kryger, MH, Chapter 92, Management of Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome: An Overview; In Principles and Practice of Sleep Medicine, M Kryger, D Roth and W Dement, Editors. 2005, Elsevier Saunders: Philadelphia. P. 1109-1121.