Uppkopplad vård

\

ResMed Air Solutions gör att du har åtkomst till patientdata när du än behöver det, så att du kan hålla dig informerad om hur det går för dina patienter.

 AirView™-funktionen Remote Assist ger dig möjlighet att åtgärda problem med både apparat och behandling genom att göra en felsökning på distans. Vanliga frågor om behandling eller befuktning kan nu besvaras på några få minuter. Du kan dessutom ändra apparatinställningar på distans när det behövs.

Tack vare AirViews nya funktionalitet finns nu möjlighet till mer effektivt samarbete över hela patientens vårdnätverk, oavsett om det handlar om att generera rapporter eller att bedöma behandlingsresultat. Alla dessa effektivitetsförbättringar är nu möjliga utan att de äventyrar vårdkvaliteten.

Allt detta kan ske tack vare att alla behandlingsapparater av typen  AirSense™ 10 och AirCurve™ 10 har integrerad trådlös teknik som smidigt ansluter till ResMeds nya molnbaserade patienthanteringssystem, AirView.

Relaterade produkter

Ett säkert molnbaserat patienthanteringssystem som ger dig data på begäran.

För ett helintegrerat system för patientvård, ordinera ResMed Air Solutions-produkter.