ResMed Air solutions

Sömnscreening i hemmet

Du kan nu erbjuda förbättrad patientvård genom att underlätta tillgång till sömnapnébehandling via sömnscreening i hemmet. Genom att patienterna genomgår screening i sin egen hemmiljö ges de en bättre upplevelse och acceptans av sömnapnébehandling från första början.

Upptäck mer
Sömnscreening i hemmet

Du kan nu erbjuda förbättrad patientvård genom att underlätta tillgång till sömnapnébehandling via sömnscreening i hemmet. Genom att patienterna genomgår screening i sin egen hemmiljö ges de en bättre upplevelse och acceptans av sömnapnébehandling från första början.

Upptäck mer
Uppkopplad vård

Vårdpersonal och läkare kan förlita sig på ett enda integrerat system för tillgång till all information som behövs för att snabbt kunna tillhandahålla rätt vård under hela behandlingsplanen - från den inledande sömnscreeningen och genom samtliga behandlingsfaser.

Upptäck mer
Uppkopplad vård

Vårdpersonal och läkare kan förlita sig på ett enda integrerat system för tillgång till all information som behövs för att snabbt kunna tillhandahålla rätt vård under hela behandlingsplanen - från den inledande sömnscreeningen och genom samtliga behandlingsfaser.

Upptäck mer
Komplex sömnapné

ResMed ger dig fler kliniska verktyg för att maximera patientvård och som hjälp för att förbättra sömnkvaliteten, även för de mest utmanande sömnapnépatienterna.

Upptäck mer
Komplex sömnapné

ResMed ger dig fler kliniska verktyg för att maximera patientvård och som hjälp för att förbättra sömnkvaliteten, även för de mest utmanande sömnapnépatienterna.

Upptäck mer
Uppkopplad vård

Vårdpersonal och läkare kan förlita sig på ett enda integrerat system för tillgång till all information som behövs för att snabbt kunna tillhandahålla rätt vård under hela behandlingsplanen - från den inledande sömnscreeningen och genom samtliga behandlingsfaser.

Upptäck mer
Uppkopplad vård

Vårdpersonal och läkare kan förlita sig på ett enda integrerat system för tillgång till all information som behövs för att snabbt kunna tillhandahålla rätt vård under hela behandlingsplanen - från den inledande sömnscreeningen och genom samtliga behandlingsfaser.

Upptäck mer
Effektivitetsförbättringar

ResMed Air Solutions ger dig verktyg som effektiviserar verksamhetens arbete med sömnpatienter. Du kan nu ha ännu mer kontakt med dina patienter, och hantera behandlingen på ett ännu effektivare sätt.

Upptäck mer
Effektivitetsförbättringar

ResMed Air Solutions ger dig verktyg som effektiviserar verksamhetens arbete med sömnpatienter. Du kan nu ha ännu mer kontakt med dina patienter, och hantera behandlingen på ett ännu effektivare sätt.

Upptäck mer
Innovativa behandlingar

ResMed Air Solutions bygger vidare på 25 år av expertis så att du kan erbjuda dina patienter en mer individanpassad behandling.

Upptäck mer
Innovativa behandlingar

ResMed Air Solutions bygger vidare på 25 år av expertis så att du kan erbjuda dina patienter en mer individanpassad behandling.

Upptäck mer
Optimal komfort

Genom att hjälpa dina patienter att göra behandlingen mer behaglig kan du ge det stöd som krävs för långsiktig compliance. ResMed Air Solutions nya sortiment av masker, apparater och teknik fungerar perfekt tillsammans och ger bästa möjliga komfort under varje behandlingsfas.

Upptäck mer
Optimal komfort

Genom att hjälpa dina patienter att göra behandlingen mer behaglig kan du ge det stöd som krävs för långsiktig compliance. ResMed Air Solutions nya sortiment av masker, apparater och teknik fungerar perfekt tillsammans och ger bästa möjliga komfort under varje behandlingsfas.

Upptäck mer
Lösningar för kvinnor

ResMed Air Solutions introducerar en komplett behandlingslösning som anpassats till de unika behoven hos kvinnor som lider av OSA. I lösningen ingår behandlingsapparaten AirSense™ 10 AutoSet™ for Her som har den första särskilt avsedda algoritmen som reagerar på de sömnrelaterade andningsstörningssymptom som är specifika för kvinnor, och den inkluderar även masksortimentet AirFit™ for Her som utformats för att ge en perfekt passform för kvinnor.

Upptäck mer
Lösningar för kvinnor

ResMed Air Solutions introducerar en komplett behandlingslösning som anpassats till de unika behoven hos kvinnor som lider av OSA. I lösningen ingår behandlingsapparaten AirSense™ 10 AutoSet™ for Her som har den första särskilt avsedda algoritmen som reagerar på de sömnrelaterade andningsstörningssymptom som är specifika för kvinnor, och den inkluderar även masksortimentet AirFit™ for Her som utformats för att ge en perfekt passform för kvinnor.

Upptäck mer

För ett helintegrerat system för patientvård, ordinera ResMed Air Solutions-produkter.