Narval CC™: Stora idéer i en liten lösning

På ResMed anser vi att följsamhet och effektivitet har ett direkt samband med komfort.  I syfte att maximera komforten har  Narval CC™ utvecklats för att vara ett av de minsta och lättaste orala hjälpmedlen på marknaden.  

ResMed har utvecklat antiapnéskenan Narval CC för att vara en av de minsta och lättaste tillgängliga skenorna på marknaden.

Snarkning och Sömnapné

Snarkning och sömnapné kan ha en allvarlig inverkan på livskvaliteten och hälsan hos dina patienter.1 Tack vare Narval CC antiapnéskena kan du som tandläkare spela en viktigt roll i att lösa dessa problem.

Klinisk evidens på följsamhet och effektivitet

Det finns klinisk evidenssom påvisar följsamhet och effektivitet hos antiapnéskenor i allmänhet — och i synnerhet Narval CC™.

Referenser

  • 01

    Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.