Behandlingsuppföljning | ResMed
Behandlingsuppföljning

Behandlings-
uppföljning

Vikten av uppföljning

När din utrustning har installerats och du känner dig bekväm med att använda den är det viktigt att följa upp hur behandlingen fortskrider. Regelbunden uppföljning är det bästa sättet för dig och ditt vårdteam att hålla koll på din sömnhälsa.

Du kan märka att dina behandlingsbehov förändras med tiden, vilket kan innebära att du behöver byta mask och/eller ändra behandlingsapparatens inställningar. Att göra en uppföljning av behandlingen är också ett bra sätt för din vårdgivare att kontrollera hur du svarar på just din behandling och göra justeringar vid behov, så att du även i fortsättningen får ut det mesta av din behandling.

Hur ofta bör jag göra återbesök hos min vårdgivare för kontroll?

Vissa utrustningsleverantörer och vårdgivare har sina egna uppföljningsrutiner, men i många länder och organisationer görs en årlig kontroll. Om du inte längre känner att behandlingen gör nytta trots att du använder utrustningen varje natt ska du tala med din vårdgivare så snart som möjligt.