Hur man sköter om sin behandlingsutrustning | ResMed
Hur man sköter om sin utrustning
Patienter och familjer > Hjälp > Behandling och underhåll > Hur man sköter om sin utrustning

Hur man sköter om sin utrustning

Hur ofta bör jag rengöra min mask? Hur sköter jag om min övriga utrustning?

Det är oerhört viktigt att man sköter om sin behandlingsutrustning för att få ut det mesta av behandlingen.

Maskskötsel

Rengöring

Du kanske inte inser det, men ansiktsoljor från huden kan med tiden försämra maskens förslutning, prestanda och kvalitet. Du bör därför rengöra masken noggrant efter varje användning för att ta bort eventuella ansiktsoljor.

Rengör maskens mjukdel varje morgon när du använt den på natten. På så sätt har du en ren, torr mask som är redo att användas vid nästa behandlingstillfälle. Genom att rengöra masken avlägsnar du även ansiktsoljor för att optimera maskens förslutning.

Rengör masken genom att handtvätta den varje dag med en mild tvål. Undvik starka rengöringsmedel som kan skada masken eller efterlämna skadliga rester. Låt torka skyddad från direkt solljus.

För mer information om hur man rengör och sköter om sin mask, se maskens bruksanvisning.

Apparatskötsel

För att kunna leverera konsekvent behandling av hög kvalitet måste apparaten underhållas väl. Ett blockerat luftfilter kan påverka det tryck som tillförs. Det är viktigt att regelbundet inspektera luftfiltret för att se om det finns några hål eller en ansamling av damm. Se bruksanvisningen för specifika rekommendationer, eller tala med din vårdgivare för att få information om hur ofta apparaten behöver underhållas.

Skötsel av befuktare

För att få en effektiv behandling och förhindra att avlagringar ansamlas är det viktigt att sköta om sin befuktare.

Efter varje användning rekommenderar vi att vattenbehållaren rengörs med ett milt rengöringsmedel och vatten. Den ska därefter sköljas noggrant och torka skyddad från direkt solljus. Man bör även inspektera behållaren en gång i månaden för att säkerställa att det inte förekommer skador eller slitage. Byt ut vattenbehållaren om någon del är sprucken, grumlig eller anfrätt.

Observera att denna rengöringsinformation endast är en sammanfattning. För mer detaljerad information, se bruksanvisningen för din produkt.

Utbyte

Det är viktigt att byta ut masken regelbundet för att säkerställa att din behandling är fortsatt effektiv och behaglig varje natt.

Tecken som tyder på att det kan vara dags att byta ut masken (eller någon av dess delar):

  • du måste dra åt remmarna ofta
  • du märker att masken har förlorat sin spänst
  • du upplever att behandlingen inte är lika effektiv som vanligt
  • du tycker att mjukdelen fortfarande känns slipprig efter rengöring

För mer information om hur ofta masker och dess delar måste bytas ut, gå till avsnittet om byte av behandlingsutrustning.