Behandling och underhåll

Grattis! Du har inlett din sömnapnébehandling och är på väg mot en bättre sömn och ett mer energiskt liv. Här hittar du svar på eventuella frågor du har om behandlingen och underhållet av utrustningen.

Behandlings-<br>uppföljning

Behandlings-
uppföljning

När behandlingen har inletts och utrustningen installerats är ett sista och viktigt steg på vägen att göra en uppföljning av behandlingen. Det här måste du känna till:

Hur man sköter om sin utrustning

Genom att ta väl hand om om din utrustning får du behaglig, hygienisk och effektiv behandling varje natt. Vi finns här för att ge tips och råd

Hur man sköter om sin utrustning

Hur man sköter om sin utrustning

Genom att ta väl hand om om din utrustning får du behaglig, hygienisk och effektiv behandling varje natt. Vi finns här för att ge tips och råd

ResMeds garantiinformation för alla produkter

Resa med utrustningen

ResMeds lätta och bärbara behandlingssystem gör resan enklare.

Resa med utrustningen

Resa med utrustningen

ResMeds lätta och bärbara behandlingssystem gör resan enklare.

Vi hoppas att informationen vi har gett dig i detta avsnitt hjälper dig att hantera din utrustning och behandling. Om det finns några olösta problem med din behandling ska du tala med din vårdgivare så snart som möjligt.