Hjälp för sömnapnépatienter: Utbyte
Utbyte

Utbyte

Hur ofta bör man byta ut sin sömnapnémask? Hur länge håller de enskilda delarna? Hitta svar på dessa och andra frågor i ResMeds hjälpbibliotek för patienter.

Byte av utrustning

När bör man byta ut sin ResMed-utrustning? Få mer information här.

Läs mer