Vanliga frågor om masktillpassning | ResMed
Så här tillpassar du masken
Patienter och familjer > Hjälp > Masker > Mask fitting FAQs

Vanliga frågor: Hur tillpassar jag masken på rätt sätt?

En mask som sitter bra är bekvämare och lättare att ha på sig, och ger en bättre behandling. Tillpassningsanvisningar återfinns i maskens bruksanvisning och du kan även be din sömnläkare om råd. Nedan har vi även angett svaren på några vanliga frågor. Vi hoppas du får nytta av dem!

Hur tillpassar man en mask på rätt sätt?

Din utrustningsleverantör eller sömnläkare bör ha hjälpt dig att tillpassa masken korrekt när du inledde behandlingen. Observera att även maskens bruksanvisning innehåller fullständiga tillpassningsanvisningar.. I allmänhet påverkas passformen av följande faktorer:

 • Position. Hur masken sitter beror till stor del på ditt kroppsläge: en mask som passar när du sitter kanske inte passar lika bra i liggande ställning. Detta beror på att våra ansiktsmuskler förändras när vi ligger ner och slappnar av ännu mer när vi sover. Det är alltid bäst att tillpassa masken i din vanliga sovställning. Detta gäller oavsett om du sover i en säng utan kuddar eller i en vilstol.
 • Storlek. Om du bara kan få en god förslutning genom att dra åt masken tills den känns obekväm kan det hända att du har fel storlek. Kom ihåg att storlekarna kan variera mellan olika masktyper. Tala med utrustningsleverantören eller sömnspecialisten för att få en mask i rätt storlek.
 • Huvudband. Din mask ska sitta så löst som möjligt samtidigt som den är tätslutande. Om du känner att huvudbandsremmen sitter för löst eller hårt, prova att justera den eller byt ut huvudbandet om det är gammalt eller utslitet.
 • MicroFit™-reglaget. Om du använder en ResMed-mask som har ett MicroFit™-reglage kommer din läkare att ha ställt in reglaget på bästa möjliga position. Omfattande justeringar av reglagets inställning kan ändra passformen och eventuellt leda till att masken känns obekväm samt att behandlingens effektivitet försämras.

Längst ner på sidan finns riktlinjer för tillpassning av några av våra populäraste masker. Om du stöter på svårigheter när du tillpassar din mask, se maskens bruksanvisning för anvisningar eller diskutera problemen med din vårdgivare eller utrustningsleverantör.

Om masken är korrekt tillpassad men fortfarande känns obekväm kan det hända att du behöver en annan typ av mask. ResMed erbjuder helmasker, näsmasker och näskuddar. Du kommer att märka att vissa masktyper och -modeller kan passa dig bättre än andra. Besök din utrustningsleverantör eller visa ResMeds hela masksortiment här.

Min mask läcker. Hur kan jag åtgärda detta?

Om din mask läcker luft beror det förmodligen på problem med förslutningen eller passformen. Orsaker till maskläckage, och rekommenderade åtgärder, inkluderar:  

 • Dålig inställning eller tillpassning. Vi rekommenderar att du tillpassar masken igen med hjälp av tillpassningsanvisningarna i bruksanvisningen för masken. Du bör tillpassa masken när du ligger i din sovställning. Våra ansiktsmuskler förändras när vi ligger ned och de slappnar av ännu mer när vi sover. Du kan också titta på de videoklipp om masktillpassning som finns i vår produktsektion om CPAP-masker, eller läsa i Vanliga frågor om masktillpassning.
 • Felaktig montering.  Läs i bruksanvisningen för masken om hur du monterar masken. Du kan hämta bruksanvisningen på hjälpsidan för din mask.
 • Mask i fel storlek. Tala med utrustningsleverantören eller sömnspecialisten för att få en mask i rätt storlek.
 • Mask av fel typ. Om din mask har rätt storlek och sitter rätt men ändå läcker kanske du behöver en annan typ av mask. Till exempel kan en helmask fullständigt eliminera munläckage. Besök utrustningsleverantören eller titta på ResMeds fullständiga sortiment av masker här.
 • Byte behövs. Din mask kanske läcker för att den är gammal eller sliten. Läs i bruksanvisningen för masken eller läs i Vanliga frågor om hur du byter mask.
 • Rengöring. Smuts, olja, hudavlagringar och material från omgivningen kan ansamlas på din mask om de inte avlägsnas dagligen. Du bör rengöra din mask varje dag för att göra förslutningen och effektiviteten så bra som möjligt. Läs i Vanliga frågor om maskrengöring.

Om du fortfarande har problem med läckage, varför inte prova en befuktare med uppvärmningsfunktion eller en av de senaste apparaterna med positivt tryck (PAP)? Våra nya PAP-apparater mäter och kompenserar automatiskt för oavsiktligt läckage så att det rätta trycket bibehålls. Befuktare med uppvärmningsfunktion kan ge en avsevärd minskning av munandning och nästäppa, som båda förknippas med läckage.

Jag måste dra åt så hårt att det gör ont för att masken ska vara tätslutande. Vad ska jag göra?

Det är viktigt att man inte drar åt masken för hårt. Om du måste dra åt masken för hårt för att erhålla förslutning kan det hända att du har fel mjukdelsstorlek eller ett felaktigt justerat pannstöd. Se första frågan för förslag på hur man identifierar och åtgärdar problem med tillpassning.

Min mask låter väldigt mycket på natten. Vad ska jag göra?

Om din mask låter mycket kan det tyda på att den inte sitter riktigt tätt. Se våra rekommendationer ovan: Se till att masken är korrekt tillpassad och monterad samt att den är ren och i gott skick. Om du fortfarande har problem talar du med din sömnspecialist och ber att få prova en mask av annan storlek eller typ.

Kom ihåg att tillpassa masken när du ligger i din sovställning: Om du sover i en säng utan kuddar tillpassar du masken där och om du sover i en vilstol tillpassar du masken där. Detta är viktigt eftersom våra ansiktsmuskler förändras när vi ligger ned och slappnar av ännu mer när vi sover.

Ljud från masken kan också tyda på att din mask läcker luft. Detta är ett vanligt problem som kan uppstå om masken inte sitter riktigt tätt eller inte passar ditt ansikte. Se föregående svar för att få förslag på hur du kan lösa detta problem.

Hur kan jag få masken att sitta kvar på natten? Jag tar ofta av mig den i sömnen.

Om du tar av dig masken i sömnen har du förmodligen nästäppa. Om du tidigare har haft bihåle- och allergiproblem kanske du får en bättre behandling med helmask och/eller befuktning. Du bör diskutera detta med din vårdansvarige.

Var hittar jag tillpassningsriktlinjer för masken?

ResMed kan erbjuda tillpassningsmallar för många av våra masker. Klicka på din mask nedan för att öppna en PDF-fil med en tillpassningsmall.

Observera följande när du använder dessa mallar:

 • Läs anvisningarna på mallen noggrant innan du klipper ut och använder den.
 • Tillpassningsmallen för helmasken Ultra Mirage™ är tredimensionell och finns inte online.
 • Masktillpassningsmallar bör användas som hjälp vid tillpassning av masker. Mallarna är inte avsedda att ersätta råd från vårdpersonal, sömntekniker eller utrustningsleverantör.
 • All ändring av storlek eller dimensioner för de ursprungliga PDF-filerna kan påverka kvaliteten och exaktheten för den utskrivna versionen av mallen. För att undvika detta problem, se till att du skriver ut den faktiska storleken genom att stänga av skalning av sidor i skrivarinställningarna. Du kan även kontrollera storleken på den utskrivna versionen genom att använda linjalen i dokumentet.

Tillpassningsmallar för ResMeds näsmasker:

AirFit™ N30i (513kb)

AirFit N20TM (518 kb)

AirFit N10 / SwiftTM FX Nano (90 kb)

Mirage ActivaTM LT (41kb)

MirageTM FX (988kb)

MirageTM Micro (41kb)

Ultra MirageTM II (45kb)

Tillpassningsmallar för ResMeds helmasker:

AirFit F30 (126kb)

AirFit F20 (535 kb)

AirFit F10 / QuattroTM Air (60 kb)

Mirage LibertyTM (68kb)

Mirage QuattroTM (68kb)

Kan ni påminna mig om hur jag tillpassar mitt huvudband?

Anvisningarna är specifika för varje mask, så vi rekommenderar att du hämtar bruksanvisningarna från hjälpsidan för masken.