Vanliga frågor om maskrengöring | ResMed
Rengöra masken
Patienter och familjer > Hjälp > Masker > Mask cleaning FAQs

Vanliga frågor: Hur rengör jag min mask?

En ren mask håller längre, ger bättre förslutning och gör behandlingen fräschare och bekvämare. Fullständiga rengöringsanvisningar finns i maskens bruksanvisning, men nedan finns även svaren på några vanliga frågor. Vi hoppas att du ska ha nytta av dem!

Varför måste jag rengöra min mask?

Det finns många goda skäl att rengöra masken. Smuts, olja, hudavlagringar och material från omgivningen kan ansamlas på din mask om de inte avlägsnas dagligen. De kan orsaka hudirritation och skador på de material som masken är gjord av.

Regelbunden rengöring av masken bidrar till att den hålls i gott skick, ger optimal förslutning för effektivare behandling, skyddar huden och bevarar kvaliteten på den luft du andas in.  

Hur ofta bör jag rengöra masken och huvudbandet? 

Du bör rengöra masken varje dag, eller efter varje användningstillfälle. Huvudbandet bör rengöras varje vecka.

Masken och huvudbandet ska handtvättas och gnuggas då försiktigt i varmt (c:a 30 °C) vatten och mild tvål. Skölj alla komponenter ordentligt i vatten och låt dem lufttorka skyddade från direkt solljus. För mer detaljerade anvisningar, se maskens bruksanvisning eller frågan nedan.

Du kan också använda rengöringsservetter för CPAP-mask. Med dessa servetter i 100 % bomull rengör du din mask snabbt, enkelt och bekvämt. Observera att de inte ersätter vanlig rengöring: Som tidigare nämnts bör du handtvätta maskkomponenterna och huvudbandet i varmt tvålvatten varje vecka.

Hur rengör jag min mask?  

Se maskens bruksanvisning för detaljerade anvisningar om hur du rengör din modell. Följande allmänna rengöringsanvisningar gäller för de flesta masker:  

Varje dag, eller efter varje användningstillfälle: 

  • Ta isär masken genom att separera de olika delarna (se bruksanvisningen om du behöver instruktioner). Om du använder en näskuddemask ska kuddarna lossas från ramen.
  • Rengör de separerade maskdelarna för hand (med undantag för huvudbandet och mjuka omslag) genom att gnugga dem försiktigt i varmt (c:a 30 °C) vatten och en mild tvål. Avlägsna ansiktsoljor från mjukdelen efter användningen för bästa möjliga maskförslutning.
  • Använd en mjuk borste för att rengöra ventilen eller de roterande maskdelar som behöver rengöras, t.ex. swiveln, swivelringen eller kulleden.
  • Inspektera varje del och rengör på nytt vid behov tills du ser att delen är helt ren.
  • Skölj alla delar ordentligt i vanligt kranvatten och låt dem lufttorka skyddade från direkt solljus.
  • När alla delar, inklusive ventilen, har torkat sätter du ihop masken igen (se bruksanvisningen om du behöver instruktioner). 

Varje vecka:

  • Handtvätta huvudbandet, inklusive mjuka omslag om sådana används på din mask. Skölj noga och låt lufttorka utan att utsättas för direkt solljus.
  • Observera att huvudbandet kan tvättas utan att det behöver tas isär, och att det eventuellt kan färga av sig vid den första tvätten. 

Om du märker någon uppenbar försämring hos någon systemkomponent (sprickor, repor, revor etc.) eller om någon del fortfarande är smutsig efter rengöringen bör den bytas ut. 

Vilka produkter bör jag använda för att rengöra masken? Finns det några produkter som jag bör undvika?  

Du ska alltid följa rengöringsanvisningarna i maskens bruksanvisning och använda ett milt rengöringsmedel. Vi rekommenderar att du använder vanligt diskmedel eller babyschampo när du ska rengöra masken och huvudbandet. Du kan också använda rengöringsservetter för CPAP-mask. Med dessa servetter i 100 % bomull rengör du din mask snabbt, enkelt och bekvämt. Observera att de inte ersätter vanlig rengöring: Som tidigare nämnts bör du handtvätta maskkomponenterna och huvudbandet i varmt tvålvatten varje vecka.

Du får inte använda aromatiska lösningar eller parfymerade oljor (t.ex. eukalyptus eller eteriska oljor), blekningsmedel, alkohol eller starkt doftande produkter (t.ex. citrus) för att rengöra någon av delarna i masken. Vissa rengöringsprodukter kan skada masken, dess delar eller deras funktionsätt, eller efterlämna skadliga restångor som skulle kunna inandas om de inte sköljts bort ordentligt. 

Kan jag tvätta masken och huvudbandet i tvättmaskinen?

Nej, du bör tvätta masken och huvudbandet för hand.

Följ alltid rengöringsanvisningarna för masken och använd ett milt rengöringsmedel. Vissa rengöringsprodukter kan skada masken, dess delar eller deras funktionsätt, eller efterlämna skadliga restångor som skulle kunna inandas om de inte sköljts bort ordentligt.

Kan ni rekommendera några sprejprodukter eller rengöringsservetter som gör det enklare att rengöra masken?

Rengöringsservetter för CPAP-masker är ett snabbt, enkelt och behändigt sätt att rengöra masken. Rengöringsservetterna av 100 % bomull innehåller ett parfymfritt rengöringsmedel och aloe vera, och är fria från alkohol och latex. De finns i ett 62-pack för hemmabruk eller i en ask med 14 individuellt förpackade rengöringsservetter för resor.

Observera att rengöringsservetter inte ersätter regelbunden rengöring. Som anges ovan bör du handtvätta maskens delar och huvudbandet i varmt tvålvatten varje vecka.

Kan jag desinficera masken? 

Om du är den enda personen som använder masken behöver den inte desinficeras. Du behöver bara följa de detaljerade rengöringsanvisningarna i maskens bruksanvisning. I svaren på de vanliga frågorna ovan återfinns grundläggande anvisningar.

Vi rekommenderar inte att du delar masken med någon annan. Om du delar masken med någon annan, undersök med din vårdgivare om du kan skaffa en annan mask för eget bruk.

Kom ihåg att du inte får använda rengöringslösningar som innehåller hushållsättika, blekningsmedel, klor, alkohol, aromater, fuktkräm, antibakteriella medel eller parfymerade oljor för att rengöra någon del av masksystemet eller luftslangarna. Sådana lösningar kan orsaka skador och förkorta produktens livslängd. 

Vad mer kan jag göra för att hålla masken i gott skick? 

Förutom att rengöra masken bör du även skydda den och dess delar från direkt solljus. Om någon del av systemet eller slangarna utsätts för direkt solljus kan materialet skadas och brytas ned.

Vi rekommenderar att du tvättar ansiktet innan du går och lägger dig, helst med en pH-neutral tvål, för att avlägsna överflödiga ansiktsoljor. Du bör även undvika att använda lotion eller kräm på de delar av ansiktet som kommer i kontakt med masken, eftersom dessa produkter kan inverka negativt på maskens förslutning och med tiden försämra mjukdelens kvalitet.

Om någon del av din mask eller apparat visar uppenbara tecken på försämring, som t.ex. sprickor, missfärgning eller revor, måste den bytas ut.

Det är enkelt att ladda ner bruksanvisningen för din mask. Välj din mask från listan, klicka på hjälpknappen på den sidan, och gå sedan till "Hämtningsbara filer".