Vanliga frågor om maskbyte | ResMed
Hur och när man byter ut sin mask
Patienter och familjer > Hjälp > Masker > Mask replacement FAQs

Vanliga frågor: Hur ofta bör jag byta ut min mask?

För att behandlingen ska hålla god kvalitet och kännas behaglig är det viktigt att byta ut masken och dess delar regelbundet. Nedan har vi angett svaren på några vanliga frågor. Information om utbyte finns även i maskens bruksanvisning.

Varför och hur ofta behöver jag en ny mjukdel för min CPAP-mask?

Precis som kläder och accessoarer slits mjukdelen ut med tiden. En gammal mask innebär högre risk för läckage, medan ett gammalt huvudband kan förlora sin elasticitet vilket leder till att det dras åt för hårt och känns obekvämt. Att använda en mask i gott skick bidrar till en behaglig och effektiv behandling varje natt.

Mjukdelens livslängd beror på olika faktorer, som hur ofta du har på dig masken, din hudtyp (torr, fet, etc.), och hur ofta du rengör den.

Eftersom utbytesintervallet för masken är unikt för dig och din masktyp rekommenderar vi starkt att du inspekterar masken enligt den rengörings- och underhållsrutin som beskrivs i maskens bruksanvisning. Där finns anvisningar om hur du inspekterar, utvärderar och byter ut din utrustning.

Det är enkelt att ladda ner bruksanvisningen för din mask. Välj din mask från listan, klicka på hjälpknappen på den sidan, och gå sedan till "Hämtningsbara filer". 

Hur vet jag att det är dags att byta ut utrustningen?

Om du märker någon uppenbar försämring hos någon av systemkomponenterna (sprickor, repor, missfärgning, revor eller mjukdelsskador etc.) bör du kassera och byta ut komponenten.

Om du har en helmask (t.ex. AirFit™ F10, Quattro™ Air) och du märker att klaffen är skadad, deformerad eller har en reva, bör du byta ut knäröret. Använd inte masken om klaffen är skadad eftersom klaffens säkerhetsfunktion då inte kan garanteras.

I allmänhet kan det vara dags att byta ut masken eller någon av dess delar om:

·         du ofta måste dra åt remmarna,

·         masken känns stel istället för mjuk och spänstig,

·         du upplever att behandlingen känns mindre effektiv än vanligt,

·         masken känns slipprig efter rengöring,

·         maskens mjukdel inte längre är klar och genomskinlig,

·         maskens mjukdel och ram visar tecken på slitage, är stel, har sprickor eller går sönder.

Eftersom utbytesintervallet för masken är unikt för dig rekommenderar vi starkt att du läser maskens bruksanvisning för närmare information.

Hur sköter jag om min mask? Finns det något jag kan göra för att förlänga maskens livslängd?

Regelbunden rengöring håller masken i gott skick. Smuts, olja, hudavlagringar och material från omgivningen kan ansamlas på din mask om de inte avlägsnas dagligen. Förutom att orsaka hudirritation kan de orsaka skador på de material som masken är gjord av. Maskens bruksanvisning innehåller fullständiga rengöringsanvisningar, och du kan även läsa vanliga frågor om maskrengöring här.

Masken och dess delar får inte utsättas för direkt solljus. Om någon del av systemet eller slangarna utsätts för direkt solljus kan materialet skadas och brytas ned.

Masken bör förvaras utom räckhåll för husdjur och barn för att undvika oavsiktlig skada vid lek. Klor, tänder och andra vassa föremål kan lätt orsaka små revor eller hål som leder till läckage.

Kan jag köpa reservdelar?

Ja. Alla ResMeds maskkomponenter, inklusive mjukdelar och nya masksystem, kan köpas separat. Du kan köpa maskkomponenterna på vår webbplats eller hos en återförsäljare.

Det är enkelt att ladda ner bruksanvisningen för din mask. Välj din mask från listan, klicka på hjälpknappen på den sidan, och gå sedan till "Hämtningsbara filer".