CPAP-näskuddemasken AirFit P30i med luftslang upptill
AirFit P30i

AirFit P30i
Produktkoder: 63866, 63865

Support

Förpackningar

Det finns två startpaket, som innehåller 1 ram och 2 näskuddar vardera:

  • Startpaket small: 1 ram (storlek S) och 2 näskuddar (storlek S och M)
  • Startpaket standard: 1 standardram och 2 näskuddar (storlek S och M)

Observera att standardramen är större än den ramen i storlek S.

Du kan beställa större näskuddar (storlek L) som reservdel om du tycker att M är för liten.

close-icon

Välja storlek på näskuddarna

I varje startpaket finns två näskuddar (storlek S och M) Vi rekommenderar att du börjar med M och byter till näskuddar i storlek S om M känns för stor. Om du sedan tidigare vet att du har en större näsa kan du behöva näskuddar i storlek L. De kan beställas separat från vår webbutik . Du kan också beställa ram och huvudband som separata delar om du inte vill köpa ett startpaket. Om du beställer näskuddar i storlek L rekommenderar vi standardramen.

close-icon

Välja rätt storlek på ramen

Steg 1 – Som regel bör män välja standardramen och kvinnor Small-ramen. Det är generella riktlinjer, och du kan bortse från dem om du tycker att du har ett mindre/större ansikte än genomsnittet.

Steg 2 – Ramen ska sitta ovanpå huvudet, som ett huvudband. Om ramen sitter för hårt och för nära pannan är den för liten. Om ramen sitter för löst och för långt bak på huvudet är den för stor.

Tillpassa masken

Steg 1 - Håll masken ovanför huvudet och trä den sedan ner över ansiktet. Se till att knäröret är centrerat ovanpå huvudet.

Steg 2 - Placera huvudbandet bakom huvudet och rikta in näskuddarna mot dina näsborrar.

Steg 3 - Justera huvudbandet genom att dra åt eller lossa det tills masken och näskuddarna sitter bekvämt på plats.

Steg 4 - Lossa maskens knärör snabbt och enkelt från toppen av ramen genom att trycka på knapparna på båda sidor av knäröret och anslut det sedan till luftslangen.

Steg 5 - Återanslut maskens knärör (med luftslangen ansluten) till toppen av ramen.

 

De här instruktionerna är endast avsedda att ge översiktlig information. Fullständig information finns i bruksanvisningen. 

Montering/återmontering av masken

Steg 1 - Se till att du har alla maskens delar inom räckhåll innan du börjar.

Steg 2 - Anslut maskens knärör till ramen.

Steg 3 - Trä i huvudbandets vänstra ände på vänstra sidan av ramen och dra åt fliken. Trä sedan i huvudbandets högra ände på högra sidan av ramen och dra åt fliken.

Steg 4 - Sätt pilen på näskuddarna i linje med pilen på ramen och koppla ihop delarna. Koppla sedan ihop den återstående änden på näskuddarna och ramen med ResMed-logotypen vänd åt rätt håll uppåt genom huvudbandet.

Tillpassa masken

Steg 1 - Håll masken ovanför huvudet och trä den sedan ner över ansiktet. Se till att knäröret är centrerat ovanpå huvudet.

Steg 2 - Placera huvudbandet bakom huvudet och rikta in näskuddarna mot dina näsborrar.

Steg 3 - Justera huvudbandet genom att dra åt eller lossa det tills masken och näskuddarna sitter bekvämt på plats.

Steg 4 - Lossa maskens knärör snabbt och lätt från toppen av ramen genom att trycka på sidoknapparna på båda sidor av knäröret och anslut det sedan till luftslangen.

Steg 5 - Återanslut maskens knärör (med luftslangen ansluten) till toppen av ramen.

Hantera maskläckage

Steg 1 - Ta reda på var luften läcker ut ur masken. Oftast är det över eller under näskuddarna.

Steg 2 - Om det läcker luft från sidan eller överdelen av näskuddarna: justera masken så att den sluter tätt.

Steg 3 - Dra försiktigt ut näskuddarna från näsan och bort från ansiktet. Låt sedan masken sluta tätt.

Steg 4 - Justera huvudbandet efter behov för ännu säkrare tätning. Kontrollera sedan att ramen sitter säkert och att knäröret och luftslangen inte drar i masken.

Demontera masken

Steg 1 - Kontrollera att masken inte är ansluten till CPAP-apparaten.

Steg 2 - Dra ut näskuddarna från ena sidan av ramen. Gör samma sak på andra sidan.

Steg 3 - Lossa fliken på huvudbandet på ena sidan och dra ut den ur ramen. Gör samma sak på andra sidan. 

Steg 4 - Tryck på sidoknapparna på maskens knärör och dra. Det lossar snabbt och lätt från ramen.

 

De här instruktionerna är endast avsedda att ge översiktlig information. Fullständig information finns i bruksanvisningen.

Daglig rengöring

Steg 1 - Lossa näskuddarna från ramen enligt demonteringsinstruktionerna.

Steg 2 - Blötlägg näskuddarna i varmt vatten och mild, flytande tvål.

Steg 3 - Rengör näskuddarna och ventilhålen inifrån och ut med en mjuk borste.

Steg 4 - Skölj näskuddarna noga under rinnande vatten.

Steg 5 - Skaka försiktigt för att få ut allt överflödigt vatten.

Steg 6 - Låt näskuddarna lufttorka utan direkt solljus.

 

Rengöring varje vecka

Steg 1 - Ta isär masken enligt demonteringsinstruktionerna.

Steg 2 - Blötlägg alla komponenter (huvudbandet, knäröret och ramen) i varmt vatten och mild, flytande tvål.

Steg 3 - Handtvätta huvudbandet försiktigt. Rengör knäröret och ramen med en mjuk borste.

Steg 4 - Skölj alla komponenter noga under rinnande vatten.

Steg 5 - Krama ur huvudbandet och ramens omslag med en ren handduk för att få bort överflödigt vatten.

Steg 6 - Låt komponenterna lufttorka utan direkt solljus.

Ventilanslutning

Steg 1 - Lossa ventilen genom att försiktigt ta undan näskuddarna och dra ut ventilen.

Steg 2 - Sätt fast ventilen igen genom att rikta in märket på näskuddarna mot skåran på ventilen, och dra sedan försiktigt delen med näskuddarna över ventilen.

 

De här instruktionerna är endast avsedda att ge översiktlig information. Fullständig information finns i bruksanvisningen.

 

Har du frågor?

Kontakta oss