AirFit™ N30i
AirFit™ N30i
Patienter och familjer > Hjälp > Masker > AirFit™ N30i

AirFit N30i Support

Support

Storlek på maskram

Steg 1 - Använd stoleksmallen till hjälp när du ska välja lämplig storlek på maskramen.

Steg 2 - Om du provar standardstorleken först och knäröret sitter bakom huvudets mitt, då är maskramen för stor.

Steg 3 - Om maskramen är för stor, prova storlek small för en bättre passform.

Steg 4 - Om du provar storlek small först och knäröret sitter framför huvudets mitt, då är maskramen för liten.

Steg 5 - Om maskramen är för liten, prova standardstorlek för en bättre passform.

Storlek på mjukdel

Steg 1 - Använd storleksmallen för att bestämma om din näsa är smal eller bred.

Steg 2 – Om du har en smal näsa, placera den blå/röda sidan av storleksmallen under näsan. Om du har en bred näsa, placera den svarta/lila sidan av storleksmallen under näsan.

Steg 3 – Bedöm om din näsa är inom eller passerar längdmarginalen på mallen för att avgöra din storlek på mjukdelen.

Steg 4 – Välj den mjukdel i maskpaketet som matchar resultatet.

Tillpassning

Steg 1 – Dra ram och huvudband över huvudet tills knäröret är placerat mitt på huvudet och huvudbandet är placerat bakom huvudet.

Steg 2 – Placera mjukdelen under näsan.

Steg 3 – Dra åt eller lossa huvudbandet tills mjukdelen sitter bekvämt under näsan.

Steg 4 – Tryck på knärörets sidoknappar och ta bort det från maskramen. Koppla på luftslangen på knäröret, sätt sedan tillbaka det på maskramen.

De här instruktionerna är endast avsedda att ge översiktlig information. Fullständig information finns i bruksanvisningen.

Tillpassning

Steg 1 – Dra ram och huvudband över huvudet tills knäröret är placerat mitt på huvudet och huvudbandet är placerat bakom huvudet.

Steg 2 – Placera mjukdelen under näsan.

Steg 3 – Dra åt eller lossa huvudbandet tills mjukdelen sitter bekvämt under näsan.

Steg 4 – Tryck på knärörets sidoknappar och ta bort det från maskramen. Koppla på luftslangen på knäröret, sätt sedan tillbaka det på maskramen.

Montera ihop masken

Steg 1 – Kontrollera att du har alla delar till masken.

Steg 2 – Koppla knäröret till maskramen.

Steg 3 – Trä den vänstra änden på huvudbandet in i maskramens vänstra sida och vik fästfliken bakåt.

Steg 4 – Trä den högra änden på huvudbandet in i maskramens högra sida och vik fästfliken bakåt.

Steg 5 - Sätt i ramens ändar i mjukdelen och se till att rikta in pilarna på mjukdelen och ramen mot varandra

Obs! Om knärörsringen lossnar måste du sätta fast den på nytt ovanpå ramen.

Montera isär masken

Steg 1 – Säkerställ att masken är bortkopplad från apparaten.

Steg 2 – Dra bort mjukdelen från ena änden på maskramen.

Steg 3 – Dra bort mjukdelen från den andra änden på maskramen.

Steg 4 - Lösgör den ena fästfliken på huvudbandsremmen och dra loss huvudbandet från ramen.

Steg 5 - Lösgör den andra fästfliken på huvudbandsremmen och dra loss huvudbandet helt från ramen.

Steg 6 – Tryck på knärörets sidoknappar och dra det uppåt för att lossa det från maskramen.

Daglig rengöring

Steg 1 – Ta bort mjukdelen enligt instruktion från maskramen.

Steg 2 – Blötlägg mjukdelen i varmt vatten med ett milt flytande rengöringsmedel.

Steg 3 – Rengör mjukdelen och ventilationshålen på insidan och utsidan med en mjudk borste.

Steg 4 - Skölj mjukdelen noggrant under rinnande vatten.

Steg 5 - Låt mjukdelen lufttorka, skyddade från direkt solljus.

De här instruktionerna är endast avsedda att ge översiktlig information. Fullständig information finns i bruksanvisningen.

Hantera läckage

Steg 1 - Ta reda på var masken läcker, vilket vanligtvis är ovanför eller under mjukdelen.

Steg 2 – Justera mjukdelen genom att försiktigt dra bort den från från ansiktet och sedan låta den sjunka tillbaka på plats.

Steg 3 – Justera huvudbandet om nödvändigt för att få en bättre tätning.

Steg 4 – Kontrollera att maskramen sitter som den ska och att knäröret och luftslangen inte drar i masken.

Daglig rengöring

Steg 1 – Ta bort mjukdelen enligt instruktion från maskramen.

Steg 2 – Blötlägg mjukdelen i varmt vatten med ett milt flytande rengöringsmedel.

Steg 3 – Rengör mjukdelen och ventilationshålen på insidan och utsidan med en mjudk borste.

Steg 4 - Skölj mjukdelen noggrant under rinnande vatten.

Steg 5 - Låt mjukdelen lufttorka, skyddade från direkt solljus.

Veckovis rengöring

Steg 1 - Ta bort komponenterna enligt instruktionerna.

Steg 2 – Blötlägg varje komponent (huvudband, knärör och maskram) i varmt vatten med ett milt flytande rengöringsmedel.

Steg 3 – Rengör knärör och maskram med en mjuk borste och tvätta huvudbandet för hand.

Steg 4 - Skölj komponenterna noggrant under rinnande vatten.

Steg 5 – Tryck huvudband och omslag på maskramen med en ren handduk för att få bort överflödigt vatten.

Steg 6 - Låt maskkomponenterna lufttorka, skyddade från direkt solljus.

De här instruktionerna är endast avsedda att ge översiktlig information. Fullständig information finns i bruksanvisningen.

Har du frågor? 

Kontakta oss