Support för AirFit F30i-mask | ResMed
AirFit™ F30i
Patienter och familjer > Hjälp > Masker > AirFit™ F30i

Support för AirFit™ F30i-masken
Produktkoder: F30i-masksystem (63310, 63311, 63312, 63313, 63314)

Användbara videoklipp om AirFit F30i-masken

Sätta ihop AirFit F30i-masken

 1. Se till att alla maskkomponenter och delar till F30i sitter ihop.
 2. Sätt i alla flikarna på ramfästena i öppningarna på mjukdelen tills de klickar på plats.
 3. Anslut knäröret till övre delen av ramen tills den klickar på plats.
 4. Håll huvudbandet så att ResMed-logotypen är upprätt och vänd mot dig.
 5. Sätt huvudbandsremmarna på plats på ramen och fäst flikarna för att hålla den på plats.
 6. Om ringen till knäröret lossnar från ramen kan du dra tillbaka den till öppningen med den bredaste delen av falsen nedåt.

Ta isär AirFit F30i-masken

 1. Kontrollera att AirFit F30i-masken inte är ansluten till APAP-apparaten.
 2. Lossa de övre huvudbandsremmarna och dra loss dem från maskramen.
 3. Tryck på snabbfrigöringsknapparna på knäröret och dra uppåt för att lossa det från ramen.
 4. Ta tag i ramfästena. Lyft för att knäppa loss ramfästena och ta loss ramen från mjukdelen.

Tillpassa AirFit F30i-masken

 1. Anslut luftslangen från apparaten till knäröret på F30i.
 2. Lossa knäröret och luftslangen från ramen genom att trycka på snabbfrigöringsknapparna och dra uppåt.
 3. Se till att båda magnetclipsen1 är lossade från ramen. Vrid och lossa dem från ramfästena annars.
 4. Placera F30i-mjukdelen under näsan. Kontrollera att ResMed-logotypen på huvudbandet är vänd uppåt och dra huvudbandet och ramen över huvudet.
 5. Dra de nedre huvudbandsremmarna under öronen och fäst magnetclipsen1 på ramens fästpunkter på båda sidorna.
 6. Lossa de övre huvudbandsremmarna och dra åt dem lika mycket på varje sida tills masken sitter säkert och bekvämt.
 7. Lossa de nedre huvudbandsremmarna och dra åt dem lika mycket på varje sida tills masken sitter säkert och bekvämt.
 8. Sätt tillbaka knäröret med luftslangen på ramen. Nu är du redo att starta behandlingen.

Hantera läckage från AirFit F30i-masken

Om du känner att det läcker luft från någon annan del av maskens mjukdel än ventilen kan du prova följande för att hitta och åtgärda läckaget.

 1. Om det läcker luft från olika delar av mjukdelen kan du prova att dra bort den från ansiktet så att en ny förslutning skapas.
 2. Dra fingret längs övre halvan av mjukdelen för att ta reda på om det läcker från övre delen av mjukdelen. Justera de övre huvudbandsremmarna efter behov så att det blir en bekväm förslutning.
 3. Dra fingret längs nedre halvan av mjukdelen för att ta reda på om det läcker från nedre delen av mjukdelen. Justera de nedre huvudbandsremmarna efter behov så att det blir en bekväm förslutning.
 4. Se till att ramen sitter mitt på huvudet och att luftslangen inte drar i masken.

Om masken fortsätter att läcka ska du kontakta ResMed eller din vårdgivare.

De här instruktionerna är endast avsedda att ge
översiktlig information. Fullständig information finns i bruksanvisningen.

Andra masker som är relaterade till AirFit F30i

AirFit F30

Liten, tyst och minimialistisk design. AirFit F30 har funktionaliteten hos en helmask men i ett ultrakompakt format.

Läs mer

AirFit F20

Vår nya mjukdel av UltraSoft™ minnesskum är unik för ResMeds AirTouch F20 och anpassar sig efter din patients ansiktsprofil.

Läs mer

AirFit N30i

Med sin slangkonstruktion ovanpå huvudet, en självjusterande maskram och en mjukdel som placeras under näsan ger AirFit N30i frihet att sova som man vill

Läs mer

Förhindra kondens

Om det uppstår kondens i masken: torka av den och prova följande tips för att förhindra att det händer igen.

 1. Se till att du använder . ResMeds uppvärmda luftslang ClimateLineAir™ Kontakta din vårdgivare om du inte har den slangen.
 2. Om du använder en befuktare kan du prova att sänka befuktningsnivån på din APAP-apparat. I bruksanvisningen för din APAP-apparat kan du läsa om hur du ska gå tillväga.
 3. Ha luftslangen under täcket så att slangen och luften inuti den hålls varm.
 4. Höj temperaturen i sovrummet för att minska risken för kondens.

Kontrollera AirFit F30i-masken

Det är viktigt att kontrollera masken regelbundet för att säkerställa att den fungerar som den ska. Om du upptäcker något tecken på slitage ska du byta ut den maskkomponenten.

 1. Undersök AirFit F30i-masksystemet och bekanta dig med de olika delarna.
 2. Följ instruktionerna i bruksanvisningen för AirFit F30i om hur du tar isär masken.
 3. Undersök huvudbandet efter tecken på slitage och skador.
 4. Undersök ramen efter tecken på slitage och skador.
 5. Undersök mjukdelen efter tecken på slitage och skador.
 6. Undersök knäröret efter tecken på slitage och skador.

Rengöra AirFit F30i-masken (varje dag)

 1. Följ instruktionerna för F30i-masken om hur du tar loss maskens mjukdel.
 2. Blötlägg mjukdelen i varmt vatten och milt, flytande rengöringsmedel.
 3. Rengör mjukdelen ut och in för hand med en mjuk borste. Var särskilt noga med ventilöppningarna.
 4. Skölj mjukdelen noggrant under rinnande vatten.
 5. Låt F30i-mjukdelen lufttorka, skyddad från solljus.

Rengöra AirFit F30i-masken (varje vecka)

 1. Följ instruktionerna för F30i-masken om hur du lossar maskens huvudband, maskram och knärör.
 2. Blötlägg komponenterna i varmt vatten och milt, oparfymerat diskmedel.
 3. Tvätta alla komponenterna för hand. En mjuk borste kan användas för att skrubba ramen och knäröret. Var särskilt noga med ventilöppningarna.
 4. Skölj av alla delarna under rinnande vatten.
 5. JLåt de rena komponenterna lufttorka, skyddade från direkt solljus.

De här instruktionerna är endast avsedda att ge översiktlig information. Fullständig information finns i bruksanvisningen.

Andra masker som är relaterade till AirFit F30i

AirFit F30

Liten, tyst och minimialistisk design. AirFit F30 har funktionaliteten hos en helmask men i ett ultrakompakt format.

Läs mer

AirFit F20

Vår nya mjukdel av UltraSoft™ minnesskum är unik för ResMeds AirTouch F20 och anpassar sig efter din patients ansiktsprofil.

Läs mer

AirFit N30i

Med sin slangkonstruktion ovanpå huvudet, en självjusterande maskram och en mjukdel som placeras under näsan ger AirFit N30i frihet att sova som man vill

Läs mer

Har du frågor?

Kontakta oss