Vanliga frågor om befuktarinställningar | ResMed
Befuktarinställningar
Patienter och familjer > Hjälp > Befuktare > Humidifier Settings FAQs

Vanliga frågor: Hur gör jag rätt befuktarinställningar?

För att säkerställa att din CPAP-, APAP-, eller bilevelbehandling är så effektiv som möjligt är det viktigt att du har rätt befuktarinställningar. Nedan hittar du svaren på de vanligaste frågorna om befuktarinställningar.

Hur vet jag vilken inställning jag ska använda för min CPAP-befuktare?

Om du inte är säker på vilken inställning du ska använda, tala med din vårdgivare eller läkare som bör kunna ge svar. Du hittar även användbar information i befuktarens bruksanvisning.

Därefter beror det på vilket av ResMeds befuktningssystem du använder:

 • H5i™:
  • H5i har extra intelligenta lösningar för att kunna tillföra konstant fuktighet och motverka kondensbildning vid standardbefuktning. Tillförsel av H5i-befuktning styrs av tre faktorer (omgivande luftfuktighet, inställningarna på H5i-apparaten och apparatflödet) och befuktaren justerar sin uteffekt för att upprätthålla konstant vattentillförsel.
  • I allmänhet bör du starta med fuktighetsnivån inställd på 3 och sedan justera uppåt eller neråt i steg om 0,5 för att åtgärda eventuella problem med torr luft eller kondensbildning.
  • När du använder ClimateLine™ uppvärmd slang rekommenderar vi att du använder Auto-funktion vilket ger en automatisk Climate Control-inställning på 27 °C. Du kan därefter justera uppåt eller neråt enligt behov. Om du använder ClimateLine uppvärmd slang med manuell funktion bör du starta med fuktighetsnivån inställd på 3 och slangtemperaturen inställd på 27 °C.
  • Justera fuktighetsnivån uppåt eller neråt i steg om 0,5 för att åtgärda eventuella problem med torr luft eller kondensbildning, och justera temperaturen i den uppvärmda slangen en grad åt gången för att hitta en behaglig temperaturnivå.
 • HumidAirTM:
  • Tekniken i HumidAir liknar den i H5i. Den ger konstant fuktighet och motverkar kondensbildning vid standardbefuktning med hjälp av olika sensorer.
  • Med HumidAir rekommenderar vi att du startar med fuktighetsnivån inställd på 4, och sedan justerar uppåt eller neråt ett steg åt gången för att åtgärda eventuella problem.
  • När man använder ClimateLineAirTM uppvärmd luftslang rekommenderas funktionen Climate Control Auto. Det är standardfunktionen som är inställd på en temperatur vid masken på 27 °C och 85 % luftfuktighet. Om du känner behov av att höja eller sänka temperaturen måste du växla till manuell funktion och hålla koll på fuktighetsnivån såväl som temperaturen i den uppvärmda slangen för att motverka kondensbildning.

Hur ofta ska jag byta vatten i befuktarens behållare? Allt brukar inte gå åt på en natt.

Du ska byta vattnet i befuktarens behållare varje dag, även om inte allt går åt på en natt.

Hur mycket vatten ska det gå åt i befuktaren på en natt?       

Det finns ett antal olika faktorer som avgör hur mycket vatten som går åt i en befuktare. Det kan ha att göra med befuktarmodellen, temperaturen och luftfuktigheten i rummet, befuktarens inställningar och den enskilda patientens egenskaper.

Vattennivån i befuktaren verkar inte gå ner särskilt mycket även om jag använder den hela natten. Är detta normalt?

Ja. Mängden kvarvarande vatten i befuktarens behållare är inte det som bäst anger hur din befuktare fungerar. Eftersom H5i och HumidAir tillför en konstant fuktighetsnivå förbrukas endast den mängd vatten som behövs för att ge den fuktighetsnivå som krävs. Om befuktaren är inställd på samma Climate Control-temperatur under hela året kommer den att förbruka betydligt mindre vatten under sommaren än på vintern.

Ibland tar vattnet i min befuktare slut under natten. De flesta andra nätter är den nästan tom på morgonen. Vad ska jag göra?        

Olika befuktare förbrukar olika mycket vatten under olika förhållanden. Till exempel beror vattentillförseln från en H5i-befuktare med uppvärmningsfunktion på temperaturen och luftfuktigheten i rummet, på inställningarna på befuktaren och på det behandlingstryck som levereras av din sömnbehandlingsapparat. Om förhållandena i rummet förändras från natt till natt (till exempel för att elementen i huset är påslagna en natt men avstängda nästa natt) kan det leda till att olika mängder vatten används.

Det kan också ha att göra med att du andas genom munnen eller att masken läcker. Vid munandning och maskläckage försvinner luft, vilket kan minska befuktarens effektivitet.

Om munläckaget är under kontroll eller om du använder en helmask kan det hjälpa att göra något av följande:

 • ClimateLine (S9TM) eller ClimateLineAir (AirSenseTM/AirCurveTM) uppvärmd slang
 • Slangisolering
 • Sänk inställningen för fuktighetsnivå.
 • Placera en luftfuktare i rummet.

Kontakta din vårdgivare om du är orolig över befuktarens vattenförbrukning, eller om du inte är säker på att apparaten fungerar.