Grundläggande information om din behandling | ResMed
Grundläggande information om din behandling
Patienter och familjer > Hjälp > Komma igång > Grundläggande information om din behandling

Grundläggande information om din behandling

alt

En översikt över din behandling och utrustning

Ditt behandlingssystem består vanligen av en mask, slangar, en behandlingsapparat och en befuktare.

Ta en titt på din behandlingsutrustning för att se om du kan identifiera alla delar.

Hur behandlingen fungerar

Din apparat skapar ett reglerat flöde av tryckluft med en inställning som passar för just dina behov. Detta jämna luftflöde håller dina luftvägar öppna så att du inte slutar andas på natten (eller får en "apné").

Luften leds genom slangen till en mask som du har över näsan och/eller munnen, där du andas in den.

(Anm: detta är den allmänna beskrivningen av positivt luftvägstryck för obstruktiv sömnapné [OSA]. Tillförseln är densamma för andra tillstånd, men syftet är inte bara att hålla luftvägen öppen.)

Rätt inställningar för bra resultat

Om du vet vad du ska göra (och inte göra) när du ställer in utrustningen kan det göra stor skillnad för behandlingen.  Få reda på hur du gör rätt inställning. Installation av utrustning

Masker

De flesta masker hör hemma i en av följande kategorier:

  • Näsmask (täcker näsan)
  • Näskuddar (sitter vid dina näsborrar)
  • Helmask (täcker munnen och näsan)

Kan du se vilken du har?

Hitta rätt mask för dig

Maskventiler

Alla ventilerade masker  har en ventil som leder ut luft så att koldioxiden du andas ut inte samlas i din mask så att du slipper andas in den igen.

Om du håller handen vid ventilen kan du känna luftflödet. Blockera aldrig ventilen.

Befuktare

Befuktare motverkar vissa av de biverkningar som ibland uppstår vid positivt luftvägstryck, till exempel följande:

  • Torrhet i munnen och/eller näsan
  • Nästäppa
  • Andning genom munnen i stället för genom näsan

Befuktare fuktar och värmer upp luften som leds in i din mask så att det blir lättare och behagligare att andas in den. Tala med din vårdgivare om att skaffa en befuktare om du inte har en.

Slang

Slangar finns med olika diameter och längd och kan vara uppvärmda eller ouppvärmda beroende på vilket system du har.

Du ska kunna röra dig fritt i sömnen med slangen inkopplad. ResMeds SlimLine™-slang är smal och lätt och ger dig därför stor rörelsefrihet.

En uppvärmd slang, som ResMeds ClimateLine™, kan göra det ännu bekvämare att använda en befuktare, eftersom luften hålls varm på sin väg från apparaten till din mask.

Ditt apparatfilter

Din apparat har ett filter (vanligen på apparatens baksida) som måste bytas ut med jämna mellanrum.

Se bruksanvisningen för att få anvisningar om när och hur du ska byta ut filtret.

SD-kort

På ditt SD-kort lagras information om din behandlingsanvändning, så att din vårdgivare kan se hur det går med behandlingen, och om behandlingsinställningarna är effektiva för ditt tillstånd.

Om du har en S9-apparat sitter ditt SD-kort strax ovanför filtret.

För alla andra apparater läser du i bruksanvisningen eller SD-skyddsfodralet för att få anvisningar om hur du sätter i/tar ut SD-kortet.