Fördelen med en positiv inställning under behandlingen | ResMed
Positiv inställning
Patienter och familjer > Hjälp > Komma igång > Positiv inställning

Positiv inställning

alt

Vad kan jag göra för att fortsätta att ha en positiv inställning under den här behandlingsprocessen?

Det finns en mycket stark koppling mellan dina tankar, känslor och handlingar. Dina tankar och känslor kan hindra dig från att vidta små åtgärder som kan förbättra din hälsa betydligt. Det kan handla om att besöka läkaren, kontrollera blodtrycket eller att fortsätta med din sömnapnébehandling.

Här får du några tips om hur du fortsätter att ha en positiv inställning under behandlingen:

Tänk på hur du tänker

Ingen känner dig bättre än du själv.

Genom att bli mer medveten om dina konstruktiva och dina destruktiva tankar kan du kontrollera dem och fatta bättre beslut om din hälsa.

Försök se om det finns ett visst mönster i ditt allmänna sätt att tänka på behandlingen. Du kanske kommer på dig själv med att tänka: "Det här är alldeles för svårt – jag orkar bara inte längre."

Genom att tänka på vad det här är för tankar och när de dyker upp kan du kanske stoppa dem och vända på dem, och i stället säga: "Det är visserligen svårt att fortsätta med behandlingen, men jag mår så mycket bättre på morgonen."

Ha en vision

Fokusera på varför du använder din behandlingsutrustning. Hur kommer den att hjälpa dig att leva det liv du vill leva?

Formulera din vision i skrift och sätt lappen på kylskåpet. Gör en "inspirationstavla" av tidskriftsurklipp. Gör vad som behövs för att hålla fast vid en stark mental vision av det liv du vill ha, så att du hela tiden påminns om varför du använder din behandlingsutrustning.

Gör behandlingen till en vana

När du skapar en vana eller en rutin blir det lätt att utföra en uppgift: du accepterar vad du behöver göra och bara gör det.

Arbeta in din behandlingsrutin i din vanliga kvällsrutin, kväll efter kväll, tills du gör den automatiskt.

Ta små steg


Att dela in en uppgift i små lätthanterliga steg är ett beprövat recept på framgång. Medan du lär dig att använda din behandlingsutrustning kan du ägna lite tid åt att lära dig de små delmoment som tillsammans utgör helheten, till exempel hur du tar på masken och lägger dig bekvämt tillrätta i sängen.

Om du tar itu med en situation genom att ta ett steg i taget i stället för att göra allt på en gång kan du snabbare börja känna större säkerhet.

Fokusera på nuet

Varje positiv åtgärd du vidtar varje dag – hur liten den än är – kommer till slut att bidra till en stor förändring. Om du hade en dålig dag i går och saker och ting inte gick som du hade tänkt – oroa dig inte för det, utan lägg det i stället bakom dig och fokusera på vad du kan göra just nu.

Här är några positiva saker du kan göra i dag:

  • Läs igenom det här behändiga hjälpavsnittet.
  • Rengör maskens mjukdel på morgonen.
  • Fyll på befuktaren på morgonen så att den är klar att användas på kvällen.

Planera för ett lyckat resultat

Hitta en hjälpsam vän eller förebild – någon du kan tala med om vad du gör. Detta kan vara en anhörig, en vän eller en läkare, eller någon annan som är i en liknande situation.