Fördelarna med behandling | ResMed
Fördelarna med behandling
Patienter och familjer > Hjälp > Komma igång > Fördelarna med behandling

Fördelarna med behandling

Varför ska jag fortsätta använda min utrustning?

Det är viktigt att fortsätta med behandlingen även om det är svårt att vänja sig vid den till en början. När du väl börjar känna av fördelarna kommer du aldrig att blicka bakåt igen.

Genom att börja och fortsätta med en behandling mot din sömnapné kan du vara på god väg till bättre sömn, bättre relationer och bättre livskvalitet.

Du kanske också får mer energi av behandlingen, vilket kan göra dig mer motiverad att börja motionera. Viktnedgång kan bidra till motverka din sömnapné också.1

Det finns också andra fördelar med sömnapnébehandling:

  • Minskning av risker förknippade med sömnapné.2
  • Minskning av symptom på obehandlad sömnapné, till exempel hjärtklappning, yrsel, svimning, andfåddhet och bröstsmärtor.3–4

Läs mer om fördelarna med behandling av andningsinsufficiens förknippad med andra tillstånd, som obesitas-hypoventilationssyndrom, kronisk obstruktiv lungsjukdom, neuromuskulär sjukdom och restriktiv lungsjukdom.

Referenser

  1. Romero-Corral A, Caples SM, Lopez-Jimenez F, Somers VK. Interactions between obesity and obstructive sleep apnea: implications for treatment. Chest. 2010 Mar;137(3):711-9. Vid den tidpunkt då detta skrevs hade dr Romero-Corral ett postdoktorstipendium från American Heart Association. Dr Caples har stöd av NIH-anslag HL99534. Dr Lopez-Jimenez är mottagare av Clinical Scientist Development Award från American Heart Association. Dr Somers har stöd av NIH-anslagen HL-65176, HL-73211 och 1UL1 RR024150 samt från Mayo Clinic College of Medicine.
  2. Babu et al. Type 2 diabetes, glycemic control, and continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea. Arch Intern Med 2005; 165: 447-452.
  3. Wolk et al. Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease Circulation 2003; 108: 9-12.
  4. Buchner et al. Continuous positive airway pressure treatment of mild to moderate obstructive sleep apnea reduces cardiovascular risk Am J Respir Crit Care Med 2007; 176(12): 1274-1280.