Installation av utrustning | ResMed
Installation av utrustning
Patienter och familjer > Hjälp > Komma igång > Installation av utrustning

Installation av utrustning

Hur hänger all utrustning samman?

Ditt behandlingssystem består vanligen av en mask, luftslangar och en behandlingsapparat. Du kan också ha fått en uppvärmd befuktare.

Ta en titt på din behandlingsutrustning för att se om du kan identifiera alla delar.

Om du vet vad du ska göra (och inte göra) när du installerar och ställer in din utrustning kan det påverka din behandling positivt.

Här följer några tips från ResMed.

  • Se först till att du placerar apparaten på en plan och stabil yta där det finns liten risk att den hamnar under böcker eller kläder.
  • Placera den så nära att du når reglagen när du är i sängen.
  • Lämna ordentligt med utrymme runt apparaten och se till att den inte står för nära en vägg eller ett element.

Din vårdgivare eller utrustningsleverantör ska ha visat dig hur du kopplar in din apparat och mask. Om du har problem läser du i bruksanvisningen för din produkt, som innehåller tydliga anvisningar om installation och inställningar.

Du kan också kontakta utrustningsleverantören för att få råd.