Hitta rätt mask för dig | ResMed
Hitta rätt mask för dig
Patienter och familjer > Hjälp > Komma igång > Hitta rätt mask för dig

Hitta rätt mask för dig

Hur kan jag hitta den mask som passar bäst för mitt ansikte och min livsstil?

Precis som människors ansikten finns våra masker i olika former och storlekar.

De flesta masker hör hemma i en av följande kategorier:

  • Näsmask (täcker näsan)
  • Näskuddemask (sitter vid näsborrarna)
  • Helmask (täcker munnen och näsan)

Vilken mask är bäst för mig?

Det kan ta lite tid att komma fram till vilken mask som passar dig bäst.

Vad du bestämmer dig för kan bero på hur du andas under behandling. Andas du till exempel genom munnen snarare än näsan, eller blir du ofta täppt i näsan?

Om du vet med dig att du inte har problem att andas genom näsan när du har på dig en mask bör du kunna använda en näsmask eller en näskuddemask.

Om du andas genom munnen (kallas ibland för "munandning") kan du prova en helmask eller använda ett hakband som förhindrar att munnen öppnas i sömnen.

Hur man behandlar munläckage

Munläckage inträffar när du sover med munnen öppen och luft "läcker" ut ur munnen under behandling.

Att man öppnar munnen i sömnen kan antingen bero på att det är en vana eller på att man är täppt i näsan. Munläckage kan vara väldigt obehagligt och ge dig torr mun. (Det låter också väldigt högt, så även om det inte väcker dig kan det hända att din sängkamrat vaknar.)

Om det bara händer då och då kan du eventuellt stoppa det genom att använda ett hakband som håller munnen stängd, eller en befuktare som förhindrar att du blir täppt i näsan.

Om munläckage förekommer ofta kan det hända att du måste använda en helmask som täcker både näsa och mun, vilket innebär att ingen luft läcker ut även om du andas genom munnen när du sover.

Tillpassa masken

Syftet med masktillpassning är att uppnå en stabil förslutning (så att ingen luft läcker ut) utan att det känns obekvämt.

Om luft läcker ut från masken (maskläckage) eller munnen (munläckage) kommer behandlingen inte att ha full effekt.

Det bästa sättet att få en god förslutning är att tillpassa masken innan du kopplar in slangen eller startar behandlingsapparaten. Om du sätter på dig masken medan lufttrycket är igång kan det göra att mjukdelen/kuddarna veckas eller vrids vilket kan leda till "läckage."

Veck i mjukdelen/kuddarna kan vara mycket små och svåra att känna, så de flesta reagerar genom att dra åt masken hårdare för att få en bättre förslutning, vilket kan kännas mycket obekvämt. Att dra åt masken för hårt kan även orsaka läckage och bör därför undvikas.

När masken sitter rätt på ansiktet startar du luftflödet. Det kan hända att du behöver göra några mindre justeringar när apparaten har startats för att försäkra dig om att du fortfarande har en god förslutning.

Det är normalt att det tar lite tid att få masken att sitta ordentligt i början. Du kan använda en spegel eller be någon att kolla om mjukdelen/kuddarna sitter rätt.

Felaktig tillpassning orsakar många av de problem som uppstår med masker. Varje masktyp har en särskild tillpassningsordning, så det är bäst att följa stegen som anges i bruksanvisningen eller videoguiden.

Ju mer du kan vänja dig vid masken desto bättre. Öva dig på att sätta på den, ta av den och koppla loss den från slangen under dagen så att du känner dig säker när det är dags att göra det på natten, i mörkret eller när du inte är helt vaken!

Det är viktigt att inse att du inte förväntas känna till hur du tillpassar masken perfekt första gången. Det tar tid att bemästra och allteftersom du vänjer dig vid din mask kommer du att hitta en tillpassningsrutin som fungerar för dig.

Och kom ihåg att om du har svårigheter med tillpassning av masken finns din vårdgivare till hands för att lösa eventuella problem.

Du bör även kontakta din vårdgivare om du har svårt att få en god förslutning; det kan hända att du har fel mask eller fel storlek.

Se vår hjälpsida för mer information om hur du tillpassar masken.

Hur man väljer rätt maskstorlek

Målet är att masken ska sitta tätt - inte för löst och inte för hårt.

Om du har fel storlek är det svårt att få en god förslutning samtidigt som masken sitter bekvämt.

Om du har problem med masken, läs bruksanvisningen för att vara säker på att du tillpassar den på rätt sätt. Se även till att kontrollera att det inte förekommer några veck.

Många kan använda mer än en storlek. Så om masken fortfarande läcker luft (i synnerhet om det sker kring näsryggen på en näs- eller helmask) kan det vara värt att prova en annan storlek.

Utgå inte ifrån att du som man behöver en stor mask, eller att du som kvinna behöver en liten. Din maskstorlek beror på ansiktsmåtten.

Så här kontrollerar du att du har rätt maskstorlek:

Låter masken konstigt?

Om din mask utstöter rapande eller plötsliga ljud har du troligen en läcka. Även välsittande masker kan ha mindre läckor men i allmänhet ska det inte förekomma något större läckage någonstans förutom vid ventilen. Du kan åtgärda mindre läckor genom att förbättra din tillpassningsteknik. Kontrollera att du tillpassar masken på rätt sätt.

Orsakar masken tryckmärken i ansiktet?

Om du ofta vaknar med rodnader eller tryckmärken på huden från masken, försök att justera den så att du får en bra förslutning som trycker mindre mot ansiktet.

Om det inte fungerar finns här några fler tips som du kan prova:

  • Kontrollera att du har rätt maskstorlek.
  • Några masker har mjuka omslag för huvudbandsremmarna som kan förhindra tryckmärken i ansiktet.
  • Lägg till ett vadderat lager mellan mjukdelen och huden med Gecko nasal pads.
  • Om du använder en näsmask eller näskuddemask kan du alternera mellan näsmasken (som täcker näsan) och näskuddemasken (som sitter vid näsborrarnas öppning). Det kan lätta på trycket mot olika delar av ansiktet.

Se bruksanvisningen för felsökningstips på hur man kan åtgärda problem med tryckmärken i ansiktet. Om du har provat allt och fortfarande får tryckmärken i ansiktet, kontakta din vårdgivare eller utrustningsleverantör.

När masken blir utsliten

Det är viktigt att du rengör masken enligt instruktionerna i bruksanvisningen så att din utrustning, och i slutändan din behandling, fungerar så effektivt som möjligt.

Vissa har en tendens att hålla fast vid sina gamla produkter hellre än att prova nya.

Om du är en av dem kan det hända att du inte får tillgång till viktiga förbättringar och lösningar på dina behandingsproblem. Hos ResMed strävar vi efter att ständigt förbättra våra produkter, samt att se till att de är fullspäckade med funktioner som ger dig en effektiv och behaglig behandling.

Ta reda på när och hur du rengör och byter ut din mask.

Hantera "slangdragning"

"Slangdragning" är när slangen drar i masken och påverkar förslutningen, vilket i sin tur leder till läckage.

Om du inte inser att det händer finns det risk för att du drar åt masken av fel skäl, vilket orsakar ytterligare läckage.

Många masker har konstruerats för att tåla viss slangdragning. Med apparaten på, dra försiktigt i slangen för att uppleva hur slangdragning känns.

Rulla runt lite i sängen för att se om slangen ger tillräckligt med rörelseutrymme, och hur lång slang du faktiskt behöver. Om det skulle behövas finns det längre slangar till de flesta masker.