Vanliga frågor om behandlingsdatakort | ResMed
Behandlingsdatakort
Patienter och familjer > Hjälp > Apparater > Therapy Data Card FAQs

Vanliga frågor om behandlingsdatakort

Har du frågor om det datakort som används i din apparat? Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om apparatdata.

Vilka SD-kort kan användas med S9™-behandlingsapparater?

Vi rekommenderar att du använder de SD-kort (Secure Digital) som levererades med din S9-behandlingsapparat av din vårdgivare eller utrustningsleverantör.

Varför rekommenderar ni att jag bara ska använda SD-kort som levereras av ResMed?

Du ska använda ett SD-kort som har levererats av ResMed eftersom dessa har utvärderats för att uppfylla de säkerhetsstandarder som krävs enligt lag. 

ResMed har valt ut flera SD-kort som uppfyller de nödvändiga säkerhetskraven  (till exempel IEC 60601-1) och levererar dessa med behandlingsapparaten eller som tillbehör. Det är inte alla SD-kort på marknaden som uppfyller kravet för godkännande eller som har testats och utvärderats för att fungera med S9-apparater.

Hur mycket lagringsutrymme används för S9-behandlingsapparaten på SD-kortet?

Detta varierar beroende på kortets storlek. På ett SD-kort på 1 GB lagras med god marginal 365 dagars användningsdata, 30 dagars detaljerade data och sju dagars högupplösta data.

Kan jag använda miniSD- eller microSD-kort för min S9-apparat?

Nej. Även om dessa SD-kort om de användes med en adapter skulle fungera med en S9-apparat uppfyller de inte säkerhetskraven för elektrisk utrustning för medicinskt bruk enligt IEC 60601-1 för denna behandlingsapparat. Därför rekommenderar ResMed att de inte används.

Kan jag använda SDHC-, mini-SDHC-, micro-SDHC- eller SDXC-kort med S9-behandlingsapparater?

Nej. SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) och mini- och micro-SDHC-kort samt SDXC-kort fungerar inte med S9-behandlingsapparater.

Vilka SD-hastighetsklasser fungerar med S9-behandlingsapparater?

SD-hastighetsklassen anges på de flesta SD-kort. Klass 2 har en garanterad överföringshastighet på 2 MB per sekund, klass 4 ger 4 MB och klass 6 ger 6 MB. Observera att även om S9-behandlingsapparater fungerar med SD-kort vid dessa hastigheter så är det bara ResMed-levererade SD-kort som bör användas.

Hur tar jag ut SD-kortet och sätter in ett nytt?

För att ta ut ett SD-kort trycker du först in SD-kortet för att frigöra det och tar sedan ut det. För att sätta in ett SD-kort skjuter du in SD-kortet i apparaten tills det klickar.

Vi rekommenderar att du sätter in SD-kortet när apparaten inte är påslagen, eller när den är påslagen men ingen behandling utförs. Om du behöver ta ut kortet för att kontrollera data är den rekommenderade tiden för att ta ut SD-kortet från apparaten minst två minuter efter att behandlingen har avslutats.

Följande meddelanden visas på skärmen på min apparat: "Invalid SD Card, erase card data?" (Ogiltigt SD-kort, vill du radera kortdata?) Yes/No" (Ja/Nej) eller "Data rewriting to SD Card, press yes to continue" (Data skrivs om till SD-kort, tryck på Ja för att fortsätta). Vad ska jag göra?

I denna specifika situation innehåller SD-kortet filer som inte känns igen. Du behöver bara vrida på ratten för att välja "Yes" (Ja), så skrivs dina sammanfattningsdata för behandlingen automatiskt om till ditt SD-kort. Om detta meddelande visas regelbundet ser du till att du inte använder kortet i någon annan apparat (till exempel bärbar dator, kamera...) eller kopplar ur din apparat för snabbt efter att behandlingen avslutats (minimigränsen är två minuter). Om detta inte löser ditt problem rekommenderar vi att du kontaktar din vårdgivare eller utrustningsleverantör.