Så här fungerar Autoset | ResMed
Så här fungerar Autoset
Patienter och familjer > Hjälp > Apparater > How Autoset works

Så här fungerar AutoSetTM för att behandla din sömnapné

Vilka är fördelarna med att använda ResMeds AutoSet™ för din sömnapné? Hur fungerar det? Få svar på dessa och andra vanliga AutoSet-frågor nedan.

Fråga: Vilka är fördelarna med att använda ResMed AutoSet-apparater?

Svar: Med AutoSet-apparater justeras trycket andetag för andetag efter ditt personliga andningsbehov under natten. Därmed får du det lägsta tryck som behövs för effektiv behandling, och dessa lägre genomsnittliga tryck ökar komforten

Fråga: Hur görs den automatiska tryckjusteringen i AutoSet-läget?

Svar: När du har somnat och dina tryckbehov börjar variera reagerar din AutoSet-apparat på tre separata parametrar, baserat på graden av luftvägsblockering som orsakas av din sömnapné: flödesbegränsning vid inandning, snarkning och apné. AutoSet-apparater ökar automatiskt trycket när luftvägsblockering börjar ske för att minska risken att den utvecklas till apnéer.

Fråga:. Hur hanteras hypopnéhändelser med AutoSet-apparater?

Svar: AutoSet-apparater reagerar på hypopnéhändelser när de är förknippade med luftvägsblockering. Hypopnéer som inte är förknippade med luftvägsblockering kan inte behandlas med ökat tryck, och därför kommer inte AutoSet-apparatens tryck att öka i dessa fall.

Fråga: Hur snabbt utvärderar och reagerar AutoSet-apparater på förändringar?

Svar: AutoSet-apparater analyserar andningen och den övre luftvägens tillstånd andetag för andetag. Så snart en händelse känns av justerar den trycket efter graden av hinder.  

Fråga: Jag har hört att APAP-lägen bara fungerar för personer på låga till måttliga tryck. Är detta sant?

Svar: Det är faktiskt tvärtom. AutoSet-tekniken ger de största fördelarna för personer på 10 cm H2O eller mer.

Fråga: Jag tänker köpa en apparat med APAP-läge. Varför ska jag välja ResMeds AutoSet i stället för något annat?

Svar: Vår AutoSet-algoritm har utvärderats kliniskt i många tredjepartstester och sakkunniggranskade tidskrifter i mer än tio års tid, och har kontinuerligt utvecklats och förbättrats under denna tid för att ge optimal komfort och effektivitet.