LumisTM 150 VPAP ST hjälp

  • Tack vare ResMed är du inte längre ensam under behandlingen. Vi finns här för att erbjuda hjälp och stöd under behandlingens gång, så att du kan få ut det mesta av din ResMed-produkt.

    Produkt Artikelnummer
    Lumis 150 VPAP ST with HumidAir heated humidifier and ClimateLineAir Oxy tube 28114
    Lumis 150 VPAP ST 28115