LumisTM 100 VPAP S hjälp

  • Tack vare ResMed är du inte längre ensam under behandlingen. Vi finns här för att erbjuda hjälp och stöd under behandlingens gång, så att du kan få ut det mesta av din ResMed-produkt.

    Produkt Artikelnummer
    Lumis 100 VPAP S with HumidAir™ heated humidifier and ClimateLineAir™ Oxy tube 28003
    Lumis 100 VPAP S 28004