Vänja sig vid apparaten| ResMed
Vänja sig vid apparaten
Patienter och familjer > Hjälp > Apparater > Vänja sig vid apparaten

Att vänja sig vid sin behandlingsapparat

Att vänja sig vid sin behandlingsapparat är en oerhört viktigt fas i sömnapnébehandlingen. Oavsett om din behandling involverar kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP), automatiskt positivt luftvägstryck (APAP), eller bilevelbehandling har du förmodligen frågor om hur du anpassar dig till behandlingen.  Nedan följer några av de vanligaste frågorna om att vänja sig vid PAP-behandling.

Varför stängs min behandlingsapparat av på natten?

Detta kan bero på flera olika saker. Följande förslag kan hjälpa dig att identifiera och lösa problemet:

 • Kontrollera att apparaten är påslagen och att masken har justerats på rätt sätt. Om du inte är säker på hur du justerar masken kan du ha hjälp av våra vanliga frågor om masktillpassning.  Om masken läcker mycket och funktionen SmartStart/stop är aktiverad kan det faktiskt vara så att apparaten stängs av automatiskt på grund av läckaget. Kontrollera att elkontakten är helt och korrekt insatt i apparaten. När den har kopplats in på rätt sätt tänds strömknappen.
 • Se till att inga filtar eller andra föremål täcker strömförsörjningsenheten eller apparaten.
 • Kontrollera att filtret inte är blockerat. Om så är fallet ska filtret bytas ut.
 • Kontrollera att behandlingsapparatens lock har stängts ordentligt. Om du använder en befuktare, se även till att befuktarlocket är stängt och att befuktarens vattenbehållare är helt insatt.
 • Se till att du inte använder start-/stoppknappen för att tända LCD-skärmen under natten, eftersom behandlingen då avbryts.
 • Kontrollera om det finns något meddelande på skärmen. Om ett meddelande visas ska du följa anvisningarna för att ta bort meddelandet eller kontakta din vårdgivare eller utrustningsleverantör.
 • Försök att koppla ur apparaten och sedan koppla in den igen.
 • Då och då kan strömavbrott inträffa, vilket leder till att apparaten stängs av. Kontrollera om andra apparater har stängts av vid samma tillfälle (t.ex. väckarklocka).

Om inga av förslagen hjälper bör du kontakta din vårdgivare eller utrustningsleverantör för råd.

Jag får torr hals eller nästäppa när jag använder min apparat. Vad kan jag göra åt det?

Prova att använda en befuktare. När man använder en PAP-apparat eller andra behandlingsapparater för sömnapné kan det ibland orsaka uttorkning eller täppt hals, näsa och mun. Detta beror på att luftflödet som genereras av maskinen ofta är större än den volym som kroppen är van vid att befukta på egen hand. Befuktare och uppvärmda slangar kan öka fuktighetsnivån i den luft du andas in, vilket kan bidra till att lindra symptomen och göra behandlingen behagligare.

Tala med din vårdgivare om avsvällande medicin för näsan. Om du lider av allergier och nästäppa kan det hända att du andas genom munnen under natten. Det leder till torrhet i hals och mun och kan ha negativ inverkan på din sömnapnébehandling. Avsvällande medicin för näsan eller antihistaminer kan hjälpa till att lindra problemet.

Tala med din läkare eller utrustningsleverantör om hakband. Om du upplever torrhet i näsa och mun under din sömnapnébehandling kan det bero på att du öppnar munnen i sömnen. Ett hakband löser problemet genom att hålla munnen stängd medan du sover.

Tala med din läkare om att byta till en helmask. Kronisk allergisk rinit eller andra näsproblem som t.ex. sned nässkiljevägg, kan göra det svårt att andas genom näsan. En helmask , som säkerställer att du tillgodogörs behandlingen oavsett om du andas genom näsan eller munnen, kan vara svaret.

Jag har svårt att somna när jag använder min behandlingsapparat. Kan ni hjälpa mig?

Alla dina maskininställningar ska ha gjorts enligt anvisningarna i bruksanvisningen, och de ska diskuteras och bekräftas med din läkare eller sömnspecialist, som kan överväga följande lösningar:

 • Försöka att använda "ramp"funktionen på din behandlingsapparat. Rampfunktionen är konstruerad för att göra behandling mer behaglig. Den ger dig en mjukstart på behandlingen genom att apparaten startar vid ett lågt tryck och därefter långsamt trappas upp tills den når det ordinerade behandlingstrycket över en tid på max 45 minuter. Genom att använda rampfunktionen tar det längre tid för maskinen att nå det ordinerade behandlingstrycket och du har längre tid på dig att somna i godan ro.
 • Prova att använda en APAP-apparat (automatiskt positivt luftvägstryck). Om trycket måste varieras under natten kan en av ResMeds AutoSet™-behandlingsapparater vara ett alternativ som passar dig. Dessa apparater justerar automatiskt trycket under natten enligt dina unika andningsbehov.

 • Prova EPR-funktionen. Behandlingsapparater som bygger på ResMeds S9™-plattform har en EPR-funktion som innebär att trycket sänks vid utandning. Det kan göra att andningen känns mer naturlig och bekväm.
 • Kom ihåg att det tar tid att vänja sig vid behandlingen! För de flesta tar det ett tag att känna sig bekväma att använda en PAP-maskin och mask varje natt. Att ha på sig masken med behandlingsapparaten igång under dagen, t.ex. när du tittar på TV, kan hjälpa dig att vänja dig vid den. Ha tålamod med dig själv.

Om du fortsätter att ha svårigheter att somna när du använder behandlingsapparaten, kontakta din vårdgivare eller utrustningsleverantör för mer tips och råd.

Hur kan jag stoppa uppsvälldhet?

Vissa upplever att de känner sig uppsvällda när de använder en PAP-apparat, i synnerhet när de först inleder behandlingen. Alla dina maskininställningar ska ha gjorts enligt anvisningarna i bruksanvisningen, och ska diskuteras och bekräftas med din vårdgivare. Tillsammans kan ni överväga följande lösningar:

 • Försök undvika att svälja luft. Om du precis har påbörjat din sömnapnébehandling kan det hända att du sväljer luft snarare än att andas normalt. Att svälja luft kan orsaka uppsvälldhet. Försök att andas så normalt som möjligt när du använder din behandlingsapparat.
 • Prova att använda en APAP-apparat (automatiskt positivt luftvägstryck). Om trycket måste varieras under natten kan en av ResMeds AutoSet™-behandlingsapparater vara ett alternativ som passar dig. Dessa apparater justerar automatiskt trycket under natten enligt dina unika andningsmönster. Genom att tillföra ett lägre tryck när du behöver det kan en AutoSet-maskin bidra till att du känner dig mindre uppsvälld. Diskutera detta alternativ med din läkare som sedan kan ge råd om eventuella förändringar av din behandling.  

Hur kan jag lindra behandlingsbiverkningar i form av obehag i öron eller bihålor?

Om du lider av allergier och nästäppa kan det hända att du andas genom munnen under natten. Detta kan leda till uttorkning i mun och hals.

Vi rekommenderar starkt att du alltid läser i bruksanvisningen om justering av behandlingsinställningar, oavsett vilken medicinsk utrustning det handlar om (mask, maskin eller annan behandlingsapparat). Med detta i åtanke kan du även prova att använda en APAP-apparat (automatiskt positivt luftvägstryck)..

ResMeds AutoSet-apparater har konstruerats för personer vars tryckbehov förändras under natten, och justerar automatiskt behandlingstrycket för att passa dina unika andningsbehov. Detta kan ge utrymme för ett lägre genomsnittstryck. Diskutera detta med din sömnspecialist.

Om inget ovan hjälper eller gäller för dig, besök din vårdgivare för en behandlingsutvärdering.

Var ska jag placera min apparat? Kan jag ställa den under sängen?

Du bör placera din apparat på ett stabilt nattduksbord. Den får inte placeras i en byrålåda eller på golvet när den används. Säkerställ att området runt apparaten är torrt och rent samt fritt från sängkläder, kläder eller andra saker som kan blockera luftintaget eller täcka över strömförsörjningsenheten.

Hur ofta ska jag byta ut filtret? Och hur gör jag?

Under normala förhållanden rekommenderar vi att du byter ut ett luftfilter av standardtyp, eller ett hypoallergeniskt filter, minst var sjätte månad. Filtret bör dock omedelbart bytas ut om det uppstår skador och revor, eller om det täpps till av damm eller smuts.

Se bruksanvisningen för anvisningar om hur man byter ut filtret. Du kan ladda ner bruksanvisningen i hjälpsektionen på denna webbplats.

Jag vill spara ström. Måste apparaten alltid ha strömförsörjning?

För att spara ström och energi rekommenderar vi att du använder energisparläge som kan aktiveras genom att du trycker in start-/stoppknappen i 3 sekunder. Om du ändå vill koppla ur din apparat ska du vänta minst 2 minuter efter att behandlingen har avslutats.

Om din behandling övervakas via telemonitorering måste du kontakta din vårdgivare eftersom det eventuellt krävs att din apparat är inkopplad för att dina data ska kunna skickas.

Vad är EPR? När bör jag ändra det och hur?

EPR står för Expiratory Pressure Relief (sv. trycklättnad vid utandning). EPR minskar andningsarbetet under utandning och tillför ett mjukare tryck som naturligt anpassas till din andningscykel.

Beroende på vårdgivarens inställningar kan du eventuellt ändra trycklättnadsnivån om du känner behov av ökad komfort under utandning.

Har du en fråga om att vänja sig vid CPAP-behandling som inte tagits upp här? Klicka här för att skicka in en fråga.