S9 AutoSet CS-A PaceWave | ResMed
S9 AutoSet CS-A PaceWave
Patienter och familjer > Hjälp > Apparater > S9 AutoSet CS-A PaceWave

S9 AutoSet CS-A™ PaceWave™* hjälp

S9 AutoSet CS-A™ PaceWave™* hjälp

Tack vare ResMed är du inte längre ensam under behandlingen. Vi finns här för att erbjuda hjälp och stöd under behandlingens gång, så att du kan få ut det mesta av din ResMed-produkt.

close-icon

Referenser

* ASV-behandling är kontraindicerad hos patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (New York Heart Association 2-4) med reducerad ejektionsfraktion för vänster ventrikel (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår övervägande central sömnapné.