AirSenseTM 10 AutoSetTM hjälp

  • Tack vare ResMed är dina patienter inte längre ensamma under behandlingen. Vi finns här för att erbjuda hjälp och stöd under resans gång, så att de kan få ut det mesta av sin sömnapnébehandling.

    Produkt Artikelnummer
    AirSense 10 AutoSet, Slide Cover Tub, SlimLine Tubing 37258
    AirSense 10 AutoSet with HumidAir heated humidifier and ClimateLineAir tube 37259