Grundläggande behandlingsinformation
Patienter och familjer > Hjälp > Orala hjälpmedel > Grundläggande behandlingsinformation

Grundläggande fakta om behandling med oralt hjälpmedel

Oavsett om du funderar på behandling med Narval CC™ för en ny patient eller för någon som redan är van kan det vara bra att känna till grunderna om denna enkla men effektiva behandlingsanordning. 

Hur behandlingen fungerar

Ditt Narval CC-hjälpmedel för oral behandling består av skenor och länkarmar. Det finns två specialtillverkade skenor – en för överkäken och en för underkäken – och två länkarmar som håller ihop skenorna.

När Narval CC sitter på plats håller den helt enkelt din underkäke i en framskjuten position för att öka utrymmet bakom din tunga. Detta förhindrar obstruktion (eller "apné") och snarkning.

Rätt inställningar för bra resultat

Om du vet vad du ska göra (och inte göra) när du ställer in utrustningen kan det göra stor skillnad för behandlingen.

Ditt sömnexpertteam – tandläkare och tandhygienister – kommer att se till att din anordning är rätt inställd under hela din behandling. Under din behandling kommer det förmodligen att göras en eller flera titreringsjusteringar, där tandläkaren finjusterar längden på dina länkarmar för att ställa in den bästa positionen för din behandling. Under denna justeringsperiod är det normalt att uppleva ökad salivutsöndring eller muntorrhet och lindrig tandvärk vid uppvaknandet. Om biverkningarna fortsätter ber du din tandläkare om råd.

Hur du sköter om din anordning

Din Narval CC-skena är tillverkad i ett biokompatibelt material som ger dig en bekväm och effektiv behandling. Vi rekommenderar att du sköter om din anordning genom att rengöra den varje dag, på följande sätt:

 • Ta ut anordningen ur munnen och skölj den i ljummet vatten.
 • Rengör anordningen med en mjuk och ren tandborste. Var noga med att borsta skenornas innerytor. Använd inte samma tandborste som du borstar tänderna med eftersom tandkrämsrester kan skada anordningen. 
 • Skölj av din Narval CC noga med ljummet vatten.
 • Torka av din Narval CC med en ren trasa eller handduk och lägg tillbaka den i förvaringsasken.

Två gånger per vecka bör du rengöra din Narval CC extra noggrant med hjälp av ljudrengöringsapparaten och en bakteriedödande brustablett avsedd för ortodontiska hjälpmedel (till exempel Nitradine Ortho & Junior). Så här rengör du med din ljudrengöringsapparat:

 • Fyll halva behållaren med varmt vatten.
 • Lägg tabletten och anordningen i vattnet, och se till att anordningen är helt nedsänkt.
 • Ställ rengöringsapparaten i läget "På" ("On") och låt den vara på i 15 minuter.
 • Stäng av ljudrengöringsapparaten och ta upp anordningen ur lösningen.
 • Skölj både anordningen och behållaren noga med varmt vatten.
 • Torka av din Narval CC med en ren trasa eller handduk och lägg tillbaka den i förvaringsasken.

Med tiden kan skenorna på din anordning komma att ändra färg. Detta beror på flera olika saker, till exempel surhetsgraden i din saliv och hur väl du sköter om din anordning. Det påverkar inte anordningens effektivitet. För att minska risken för missfärgning bör du undvika att dricka färgade vätskor när du har anordningen på dig och borsta tänderna varje gång innan du sätter in anordningen.

Var försiktig!

 • Låt aldrig din Narval CC-skena komma i kontakt med klorbaserade produkter, blekmedel eller ättiksyra.
 • Lägg aldrig anordningen i vatten som är varmare än 45 °C.
 • Använd aldrig tandkräm eller munvatten för att rengöra din anordning, eftersom de kan ha alltför stor slipeffekt.
 • Låt inte din anordning ligga utanför asken inom räckhåll för husdjur eller barn.