Uppföljning av behandling | ResMed
Uppföljning av behandling
Patienter och familjer > Hjälp > Orala hjälpmedel > Uppföljning av behandling

Behandlingsuppföljning

Regelbunden uppföljning är det bästa sättet för dig och ditt vårdteam att hålla koll på din sömnhälsa.

Din antiapnéskena Narval CC™ har specialtillverkats enligt dina specifika behov, och din specialist inom odontologisk sömnmedicin kommer att justera inställningarna så att de passar dina behandlingsbehov. Med tiden kan behoven komma att förändras, och dina inställningar kan till följd av detta komma att behöva ändras. En uppföljning ger din vårdansvarige möjlighet att se hur du svarar på behandlingen samt att justera den för att ge bästa möjliga effektivitet och följsamhet, så att du även i fortsättningen får ut det mesta av din behandling.

Hur ofta bör jag göra återbesök hos min vårdgivare för kontroll?

Vissa vårdgivare kommer att ge förslag enligt sina egna uppföljningsrutiner. I allmänhet rekommenderar vi att du besöker din specialist inom odontologisk sömnmedicin sex månader efter att behandlingen har inletts. Efter det räcker det med kontroll en gång om året. 

Om du inte längre känner att behandlingen gör nytta trots att du använder utrustningen varje natt ska du tala med din vårdgivare så snart som möjligt.