Ta hand om det orala hjälpmedlet Narval CC | ResMed
Ta hand om det orala hjälpmedlet Narval CC™
Patienter och familjer > Hjälp > Orala hjälpmedel > Ta hand om det orala hjälpmedlet Narval CC™

Ta hand om det orala hjälpmedlet Narval CC™

alt

Systemet för behandling med det orala hjälpmedlet Narval CCTM består av två specialtillverkade skenor – en för din överkäke och en för din underkäke – och två länkarmar som håller ihop skenorna.

Vi rekommenderar att du rengör ditt orala hjälpmedel på följande vis för att hålla det i optimalt skick:
 

Efter varje gång du använder skenan

 • Avlägsna Narval CC från din mun och lägg den i ljummet dricksvatten (till exempel i ett rent glas eller en ren behållare).
 • Rengör skenan med en protesborste och se till att borsta insidan av skenan i minst en minut. En protesborste har oftast två olika borsthuvuden. Det mindre borsthuvudet med vinklade borst används för att rengöra den inre ytan av skenan, medan det större borsthuvudet används för att rengöra den yttre ytan.
 • Skölj noga med rent, ljummet dricksvatten.
 • Kontrollera noggrant skenan för att synligt bekräfta att den är ren (till exempel att det inte finns några synliga partiklar på skenan). Om så krävs rengör du skenan igen och upprepar steg 1 till 4.
 • Torka av skenan med ett rent papper eller en ren handduk och lägg tillbaka den i förvaringsasken efter att den har blivit ordentligt rengjord.
   

Två gånger i veckan 

Rengör din skena mer noggrant genom att använda ett antibakteriellt rengöringsmedel för proteser, som är anpassat för ortodontiska hjälpmedel: 

 • Läs noga genom instruktionerna av det antibakteriella rengöringsmedlet för proteser före användning.
 • Rengör din Narval-skena genom att följa instruktionerna som rengöringsmedelstillverkaren förser dig med.
 • Skölj Narval CC noga med rent, ljummet dricksvatten.
 • Torka av skenan med ett rent papper eller en ren handduk och lägg tillbaka den i förvaringsasken.

Det kan hända att skenorna på Narval CC ändrar färg med tiden. Detta kan uppstå på grund av surhetsgraden i ditt saliv och hur väl du tar hand om din Narval-skena. Det kommer inte att påverka prestandan.
 

Var försiktig:

Innan du väljer ett antibakteriellt rengöringsmedel för proteser bör du verifiera att du inte är allergisk mot något av dess innehåll. Följ alltid de medföljande instruktionerna.

 • Lägg inte din Narval-skena i vatten som är varmare än 45 °C.
 • Använd inte tandkräm eller munvatten för att rengöra din Narval-skena.
 • Använd inte klorinbaserade produkter såsom blekmedel, ättiksyra, rengöringsprodukter för hushåll eller alkoholbaserade vätskor för att rengöra din Narval-skena.