Hjälp

Produkthjälp

Produkthjälp

Mask support

Product support downloads

After the 13th of June 2017, the Declaration of Conformity to 1999/5/EC (DoC to the R&TTE Directive for European devices only) is no longer applicable nor is the relevant section in your guide. The DoC has been removed from the website for this reason.  

Documents

Din behandlingsplan

Har du frågor om sömnapnébehandling eller dess effekter på din livsstil? Här hittar du svaren. 

Få ut det mesta av din behandling

Har du fått diagnosen sömnapné? Bland dagens behandlingsalternativ finns många olika behandlingslösningar utformade för att ge dig en god sömn igen på ett bekvämt sätt som inte inverkar negativt på din livsstil.

Ordlista

ResMeds ordlista innehåller termer som ofta används när vi berättar om våra produkter, deras funktioner och vår service på webbplatsen.

Hittar du inte det du söker?