Ventilation: innovation och teknik | ResMed
Ventilation: innovation and technology
Patienter och familjer > Produkter > Innovation och teknik > Ventilation: innovation and technology

Ventilation: innovation och teknik

Målet för oss på ResMed är att förbättra din livskvalitet varje dag.

Det är givetvis viktigt för oss att erbjuda dig en effektiv behandling, men vi är också måna om att du har det bekvämt under behandlingen. Med vår inriktning på ständiga innovationer kan vi åstadkomma förbättringar för att ge dig mindre, tystare och bekvämare ventilatorer som kan anpassas till dina individuella behov.

Lär dig mer nedan om de olika tekniska lösningar som återfinns i de olika ventilatorerna i vårt sortiment.

Intelligent teknik som tillgodoser dina andningsbehov: iVAPS (intelligent tryckstöd med garanterad volym) med iBR (intelligent backup-frekvens)

Denna ResMed-exklusiva funktion med garanterad volym ger intelligent övervakning av huruvida luften flödar in i eller ut ur lungorna, hur mycket luft som cirkulerar och hur mycket luft du behöver för nästa andetag.

  • iVAPS-funktionen ger tryckstöd som anpassas till din andningsansträngning samtidigt som den upprätthåller din målalveolärventilation.
  • iVAPS svarar på dina föränderliga behov och ger snabbt men skonsamt tryckstöd som verkar tillräckligt snabbt för att upprätthålla stabil alveolärventilation, samtidigt som detta sker mjukt nog för att inte störa sömnen.
  • I kombination med en intelligent backup-frekvens (iBR) tillgodoser iVAPS-funktionen dina andningsbehov även när de ändras under natten, särskilt under de olika sömnfaserna.
  • iBR är ResMeds banbrytande teknik som anpassar sig till förändringar av din andning, och tillför backup-andetag när de behövs för att dina behov ständigt ska tillgodoses.
  • iBR-tekniken använder din spontana andningsfrekvens för att lära in ditt andningsmönster. Om det uppstår uppehåll i din andning (till exempel om du hostar eller suckar) använder iBR-funktionen den inlärda informationen för att fastställa om du faktiskt behöver hjälp med andningen innan funktionen levererar ett andetag till dig.
  • Det innebär att du inte överventileras och ges chansen att spontanandas närhelst du kan.