Befuktning: innovation och teknik | ResMed
Befuktning: innovation och teknik
Patienter och familjer > Produkter > Innovation och teknik > Befuktning: innovation och teknik

Befuktning: innovation och teknik

Hos ResMed strävar vi efter att förbättra din livskvalitet.

Tack vare ständig innovation bryter vi ny mark för att ge dig en ännu effektivare behandling. Våra befuktare är ett utmärkt exempel på detta: tack vare att de lindrar biverkningarna av ventilation kommer din behandling att kännas behagligare vilket gör det lättare att följa behandlingsplanen.

Lär dig mer om våra tekniska befuktningslösningar.

Varför är det viktigt med befuktning? 

Om du får CPAP eller annan ventilationsbehandling kan du ha upplevt obehaglig nästäppa eller torrhet i näsa, mun och hals. Det beror på att ventilatorn genererar ett högre luftflöde än vid normal andning och våra kroppar är varken vana vid eller kapabla att befukta så mycket luft.

Vi har utvecklat befuktare med uppvärmningsfunktion som befuktar och värmer den luft som tillförs av din behandlingsapparat. Det innebär att biverkningarna lindras och att du får en behagligare upplevelse.

Vad är Climate Control?

Klimatstyrningssystemet Climate control är ResMeds kompletta befuktningslösning för sömn- och bilevelpatienter. Den består av vår behandlingsapparat S9 och H5i-befuktare samt behandlingsapparat AirSense och HumidAir-befuktare med uppvärmningsfunktion och en ClimateLine uppvärmd slang.

Climate Control är unikt eftersom det tillför behandling vid den temperatur du väljer. På de flesta konventionella befuktare kan man ställa in den önskade fuktighetsnivån, men de har sedan svårt att bibehålla fuktigheten eftersom temperaturen i rummet skiljer sig åt mellan dag och natt, och till och med mellan olika årstider.

Climate Control använder feedback från fem olika sensorer för att på ett intelligent sätt justera den mängd fukt som behövs för att behandlingen ska tillföras vid en temperatur som passar dig, oberoende av förändringar i den omgivande miljön.

I en nyligen genomförd studie rapporterade patienter som använde ResMeds Climate Control befuktningssystem betydligt mindre torrhet och kondensbildning och de upplevde att masktemperaturen var mycket behagligare.*

H5i befuktare: intelligent och exakt 

H5i befuktare med Climate Control anpassar sig till realtidsförhållanden så att den kan tillföra rätt befuktningsnivå och erbjuda maximal lindring av torrhet och nästäppa. Befuktningseffekten för en viss inställning förändras inte eftersom apparaten anpassar sig till ändrade omgivningsförhållanden och luftflöde.

Eftersom H5i ger konstant befuktning används bara så mycket vatten som behövs för att ge den nödvändiga fuktighetsnivån. Om H5i är inställd på samma Climate Control-temperatur under hela året kommer den att förbruka betydligt mindre vatten under sommaren än på vintern.

Vad är det som är så speciellt med en ClimateLine-slang?

Den uppvärmda slangen ClimateLine har en temperatursensor inbyggd i maskänden av slangen. Det säkerställer att den luft som strömmar in i masken alltid är uppvärmd till den temperatur som du upplever som mest behaglig.

Genom att temperaturen i ClimateLine-slangen hålls på en konstant nivå minskar risken för kondensbildning i slangen, vilket i sin tur eliminerar ytterligare en potentiell orsak till att behandlingen upplevs som obehaglig. 

Referenser

*Wimms AJ, Richards GN, Benjafield et al. Adherence comparison of a new CPAP system in sleep disordered breathing. Sleep 2011;34 (Abstract Suppl): 0391.

Benjafeld et al. Climate Control: Humidification with heated tube. ResMed Science Center 2010