Stellar 150 | ResMed
Stellar 150

StellarTM 150

StellarTM 150

Stellar 150 är en noninvasiv ventilator med invasiva funktioner, som är byggd med möjligheterna i fokus.

Stellar används för att ge dig ventilationsbehandling under din sjukhusvistelse så att du får hjälp att andas och så att koldioxidnivåerna hålls under kontroll. Det som skiljer Stellar från andra apparater av det här slaget är dess möjligheter: att finjustera inställningarna efter just dina andningsbesvär, ditt andningsmönster och vad som känns behagligt för dig. Den lätta konstruktionen och möjligheten att använda både det interna batteriet och externa batterier ger dig dessutom friheten att njuta av livet som det passar dig.

Oavsett om det är första gången du använder en ventilator eller om du har fått Stellar rekommenderad till dig kan du känna dig trygg med att du får stabil ventilation som uppfyller just dina behov.  

close-icon

Intelligent ventilation som är optimerad för dina behov

Stellar 150 är även försedd med IntelligentAir, en samling ResMed-tekniker som innebär att ventilationen kan skräddarsys för dig med hjälp av funktioner som intelligent tryckstöd med garanterad volym (iVAPS) som är inriktad på alveolär ventilation, intelligent backupfrekvens (iBR) som tillför backupandetag när det behövs samt AutoEPAP som ser till att de övre luftvägarna hålls öppna.

Mobilitet i en liten låda

Stellar är liten, tyst och diskret, och därför lätt att ta med sig. Den är dessutom byggd för att klara av vardagen, så att du kan fortsätta leva ett så aktivt liv du vill. Tack vare de olika batteri- och strömalternativen, plus skräddarsydda tillbehör, kan du ta dig vart du vill, utan att behöva oroa dig.

Andra funktioner

 • Ett internt batteri: 2 timmars kontinuerlig strömförsörjning
 • Externa batterier: strömmen i ett – eller två – externa RPS II-batterier, ger vardera 8 timmars extra kapacitet
 • En DC-omvandlare: bara att ansluta i vilket DC-uttag som helst, till exempel i bilen, för extra frihet
 • Skräddarsydda transportväskor: skyddar ventilatorn vart den än tas med
 • Ett tåligt hölje av hög kvalitet : rigoröst testat för att klara av vardagslivet
 • IntelligentAir: med iVAPS, iBR och AutoEPAP övervakas din andning kontinuerligt och behandlingen skräddarsys automatiskt utifrån just ditt varierande behov av andningsstöd
 • Integrerad syrgas: upp till 30 L/min och högt tillfört tryck: upp till 40 cm H2O i masken
 • Omfattande larmfunktioner: för till exempel FiO2 och SpO2, vilket ger en extra trygghet vad gäller säkerheten och behandlingen
 • Pediatrisk användning: godkänd för användning av barn som väger så lite som 13 kg
 • Befuktning: uppvärmd befuktning med H4i™ eller HumiCare™ D900 för behagligare behandling
 • Dubbla program: upp till två program kan ställas in, för ventilation dag/natt eller perioder med vila/aktivitet
 • Individanpassad effekt och komfort: med olika funktioner kan din läkare enkelt finjustera inställningarna så att de passar dina unika behov:
 • Vsync och TiControl™: beprövade ResMed-tekniker för läckagekompensation och inspirationshantering för utmärkt noninvasiv ventilation
 • Upp- och nedrampning: det tillförda tryckstödet ökas och minskas gradvis så att behandlingarna påbörjas och avslutas på ett behagligt sätt
 • 5 triggernivåer: trigger- och cykelkänslighetsnivåerna kan finjusteras utifrån dina specifika besvär
 • stig- och sänkningstid: tiden för övergången mellan inspirations- och exspirationstryck kan ställas in så att den passar ditt unika önskade andningsmönster

Beställa produkt

Vänligen kontakta vår kundsupport