S9 VPAPTM ST-A med iVAPS

 • Skydd för varje andetag

  S9 VPAPTM ST-A med intelligent tryckstöd med garanterad volym (iVAPS) är ett smart alternativ för noninvasiv ventilation för patienter. Lär dig mer om iVAPS.

  Resultat från en nyligen gjord studie av patienter som inte tidigare använt noninvasiv ventilation visade att de när de behandlades med iVAPS följde behandlingen 60 minuter längre (per session) än när de behandlades i lägen med standardtryckstöd (PS).1

  Studien 60 minuter mer.

Smart, personanpassad och automatisk

\

Viktiga funktioner

 • Inriktas på alveolär ventilation för stabilt gasutbyte under ett antal olika andningstillstånd
 • Har ett målinlärningsläge för att göra den lättare att ställa med minimala kunskaper om andning
 • Intelligent backupfrekvens (iBR) används bara när den behövs, så att den spontana andningen maximeras samtidigt som det finns ett skyddsnät
 • Har Vsync-läckagekompensation och TiControl™ för att betydligt förbättra synkronin mellan patient och ventilator

Vad är unikt med S9 VPAP ST-A?

 • Höga prestanda – med tryck upp till 30 cm-H2O kan du behandla alla NIV-patienter med en liten bärbar enhet
 • Godkänt för pediatrik – godkänt för behandling av pediatriska patienter som väger mer än 13 kg (30 lb) och tillgänglig i en barnvänlig utformning. iVAPS är godkänt för patienter som väger mer än 30 kg (66 lb)
 • Extra säkerhet – inställbara ljudlarm och visuella larm

Smidig övergång från sjukhuset till hemmet

För patienter som behandlas med ResMeds StellarTM på sjukhus ger ResMed VPAPTM-apparater en smidig övergång till en lyckad behandling i hemmet med beprövad ResMed-teknik.

Referenser

 • 01

  Jaye et al. Eur Respir J 2012.

Beställa produkt

Fler produkter

S9 VPAP ST med iVAPS är en intelligent, individanpassad och noninvasiv ventilationsapparat som erbjuder trygghet i form av en backupfrekvens, för användning på sjukhus och i hemmet.