Lumis 150 VPAP ST | ResMed
Lumis 150 VPAP ST
Patienter och familjer > Produkter > Apparater > Lumis 150 VPAP ST

LumisTM 150 VPAP ST

LumisTM 150 VPAP ST

Individanpassad ventilation på ett enkelt sätt.

Lumis 150 VPAP ST är en noninvasiv ventilator som är utformad för att ge dig individanpassad ventilation som stöd för dina andningsbesvär. Den är utrustad med IntelligentAir, ett paket med ResMed-teknik för skräddarsydd behandling av olika andningsproblem.

IntelligentAir består av iVAPS (intelligent tryckstöd med garanterad volym), en funktion som automatiskt anpassar sig till dina varierande behov, intelligent backupfrekvens (iBR)* som maximerar förutsättningarna för spontan andning och tillvalet AutoEPAP** som hjälper till att hålla de övre luftvägarna öppna. Lumis har även teknik för att hantera eventuellt maskläckage och hålla sig synkroniserad med din andning.

close-icon

Viktiga funktioner

  • Elegant, användarvänlig design Lumis har utformats med patienter som dig i fokus, och är lätt att ställa in och använda. 
  • Climate Control Auto för automatisk befuktning. När Lumis används med en HumidAir™ uppvärmd befuktare och uppvärmd ClimateLineAir™-luftslang tillför Lumis befuktning automatiskt. Inga inställningar behöver ändras och inga komplicerade menyer användas. 
  • Upp- och nedrampning. Rampfunktionen hjälper dig att påbörja behandlingen på ett behagligt sätt genom att trycket ökas gradvis och försiktigt till den ordinerade nivån, och om du vill avsluta behandlingstillfället lika behagligt kan du använda nedrampningsfunktionen som minskar trycket successivt.

*Tillgänglig i iVAPS- och ST-funktionerna
*Tillgänglig i iVAPS-funktionen

Utformade för att fungera tillsammans

Apparater

Lumis 150 VPAP ST

Beställa produkt

Vänligen kontakta vår kundsupport

Fler produkter

En noninvasiv ventilator med två behandlingsfunktioner, som är utformad för att ge individanpassad ventilation för patienter med andningsinsufficiens. Utrustad med med bla Vsync funktion.

En noninvasiv ventilator med två behandlingsfunktioner, som är utformad för att ge individanpassad ventilation för patienter med andningsinsufficiens. Utrustad med med bla Vsync funktion.

En noninvasiv ventilator med fem behandlingsfunktioner, som är utformad för att ge individanpassad ventilation för patienter med andningsinsufficiens. Utrustad med intelligent backupfrekvens (iBR) i ST-funktionen.

En noninvasiv ventilator med sex behandlingsfunktioner plus fasta och inställningsbara larm, som är utformad för att ge individanpassad ventilation för patienter med andningsinsufficiens. Utrustad med IntelligentAir vilket innefattar funktioner som iVAPS, intelligent backupfrekvens (iBR) och tillvalet AutoEPAP.