Är det orala hjälpmedlet Narval CC™ något för dig? | ResMed
Är det orala hjälpmedlet Narval CC™ något för dig?
Patienter och familjer > Produkter > Narval CC MRD > Är det orala hjälpmedlet Narval CC™ något för dig?

Är det orala hjälpmedlet Narval CC™ något för dig?

alt

Narval CC™ är ett oralt hjälpmedel som kommer att tilltala vuxna som önskar sig en icke-invasiv lösning till sina kroniska, högljudda och besvärliga snarkningar. Det är också en bevisad lösning för de som söker ett alternativ till behandling med positivt luftvägstryck (PAP-behandling) för att behandla mild till måttlig obstruktiv sömnapné (OSA), eller också svår OSA om det har visat sig att du inte kan använda dig av CPAP-utrustning.1,2,3,4 Din sömnläkare kommer att hjälpa dig med att ta rätt beslut angående behandling. 

Få bekräftelse från en specialisttandläkare

När din läkare har hjälpt dig med att välja behandling med antiapnéskena istället för PAP-behandling, kommer en specialisttandläkare att bekräfta om du är en lämplig kandidat för Narval CC. Be din sömnläkare om en remiss eller kontakta ResMed här

Narval CC som ett komplement

Narval CC passar de som vill växla mellan olika behandlingsalternativ.

  • Personer som vill ta en paus från CPAP-behandling
  • Personer som med jämna mellanrum vill växla mellan de två behandlingarna
  • Personer som reser mycket och behöver en lätt, bärbar lösning som de inte måste koppla in eller ha kablar eller batterier till. 

Referenser

  1. Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243, US Guidelines
  2. Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematic Review. Rekommendationer (Europa)
  3. B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance Rev Mal Respir. 2010 Oct;27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review. Rekommendationer (Frankrike)
  4. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.