Nummer ett bland maskmärken | ResMed
ResMeds maskmärke
Patienter och familjer > ResMeds maskmärke

Patienternas favoritmärke för masker

Detaljerad information

En oberoende undersökning genomfördes bland PAP-patienter från USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Australien, och inkluderade patienter som använt PAP-masker från fler än ett varumärke. Undersökningen genomfördes av en tredje part, DVL Smith, och beställdes och bekostades av ResMed. Utifrån de sammanställda undersökningsresultaten visar uppgifterna från de som angett vilken mask de föredrar, att ResMed med 95 % säkerhet är det maskmärke som patienterna gillar bäst. De detaljerade undersökningsresultaten tillhör ResMed. Undersökningen genomfördes mellan 14 augusti och 6 september, 2012.DVL Smith adress:

Vintage Yard

59 – 63 Bermondsey Street

London, SE 1 3XF

Storbritannien