Idéer och synpunkter | ResMed
Idéer och synpunkter
Patienter och familjer > Idéer och synpunkter

Idéer och synpunkter

Även om ResMed uppskattar synpunkter och förslag på produkter, så styrs all kommunikation med ResMed endast av ResMeds Policy för ideer & synpunkter som anges på denna sida.

Det är genom ”ResMeds Ideer och Feedback Policy” som ResMed inte accepterar någon form av osökta förbättringar och förslag om erbjudanden (”Ideer”). ResMed begär respektfullt om att Ideer inte skickas till ResMed.

Om, det trots ResMed´s begäran, skickas in ett erbjudande, så gäller följande villkor oavsett innehåll eller format.

Villkor

För att undvika ett missförstånd eller annan konflikt med enskilda personer som delar sina ideer med ResMed, så skall allas ideer vara skyddade genom patent innan de skickas in till ResMed. ResMed tror att detta är det bästa sättet att skydda era intressen och ResMeds fortlöpande engagemang till forskning, utveckling och dess immateriella egendomar.

I enlighet med detta, så godkänner du att:

  • ResMed, enligt eget omdöme, besluta om de kommer att kommunicera med dig eller inte.
  • Iden är inte konfidentiell, och därav har ResMed ingen skyldighet att behandla er Ide som konfidentiell och skall inte begränsas i sin rätt att kommunicera Iden i annat syfte.         
  • Din ide och all eventuell information och material kan lämnas till ResMeds anställda, konsulter, andra representanter, och tredje part på ResMeds diskretion till något ändamål.
  • ResMed är berättigat att utnyttja del av iden utan några som helst skyldigheter gentemot dig.
  • Du kommer inte att vidta åtgärder gentemot ResMed, och ResMEd kommer inte att vara ansvarig, detta som ett resultat av att du upplever att det finns likheter mellan din Ide och ResMeds proudkter, teknologi, tjänster, processer, material, marknadsföringskampanjer, kampanjer, marknadsplaner eller produktnamn.