Environmental information
Environmental information
Patienter och familjer > Environmental information

Product disposal

Elekronik- och elavfall är allt avfall som kommer från elekronisk utrustning så som datorer, skrivare eller tv-apparater.

ResMed stöder och följer European Union directive WEEE 2002/96/EC direktiv för hantering för eletronik och elavfall.

Där följande symbol finns på, i Europa sålda ResMeds produkter, ska produkten sorteras och lämnas på miljöstation enligt hantering av elektronik- och elavfall. Får ej slängas i osorterade sopor.

Device should be disposed of separately icon

För ytterligare information om hur att hantera elektronik och elavfall från våra maskiner Kontakta oss.

ResMed  i Sverige:

I Sverige är  ResMed  REPA och Elkretsen certifikerade.