Vad orsakar snarkning? | ResMed
Vad orsakar snarkning?

Vad orsakar snarkning?

När vi sover slappnar våra nackmuskler av. Ibland slappnar de av så mycket att de övre luftvägarna (näsan och halsen) delvis stängs, vilket förtränger passagen där luften går till lungorna. Denna förträngning av luftvägarna orsakar en vibration i halsen när du andas, som producerar det snarkande ljudet.

Det finns många anledningar till varför våra nackmuskler slappnar av. Svullna tonsiller, för mycket alkohol, övervikt, till och med formen på näsan och halsen – detta är bara några av de faktorer som kan få nackmusklerna att slappna av och orsaka snarkning.  

Snarkning och obstruktiv sömnapné

Musklerna hos snarkare med obstruktiv sömnapné slappnar av ännu mer.  Sömnapné inträffar när nackmusklerna slappnar av så mycket att de helt stänger luftvägarna i minst tio sekunder.  I svåra fall kan dessa obstruktioner, eller apnéer, vara i upp till två minuter. 

Så i själva verket orsakas snarkning och sömnapné av samma faktorer, men nackmusklerna hos personer med sömnapné är slappare än hos de som bara snarkar. Men var uppmärksam! Förslappade nackmuskler blir ännu slappare med tiden, så personer som bara snarkar löper risk att till slut utveckla sömnapné.