Orala hjälpmedel | ResMed
Orala hjälpmedel

Orala hjälpmedel

Orala hjälpmedel stoppas helt enkelt i munnen på natten för att hålla underkäken i ett läge som minskar kollapsen av luftvägarna och utvidgar utrymmet bakom tungan, för att förhindra apné och snarkning. 

Dessa anordningar har många namn: mandibelframdragande apparatur, intraoral apparatur, orala hjälpmedel och antiapnéskenor är de vanligaste. Vi på ResMed kallar vår en antiapnéskena, som går under namnet Narval CC™


Klinisk forskning bevisar effektiviteten hos orala hjälpmedel1,2,3

Tack vare en stor mängd klinisk forskning har orala hjälpmedel uppmärksammats under de senaste tio åren som en effektiv lösning för snarkande, såväl som ett alternativ till behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) i fall med mild till måttlig obstruktiv sömnapné (OSA).1,2,3 

På ResMed genomförde vi en fem år lång studie — den största i sitt slag — bland 365 användare, och det visade sig att regelbunden användning av ResMeds antiapnéskena Narval CC™ ledde till att höga snarkningar försann helt och hållet hos nästan åtta av tio användare.4 Användningen minskade också OSA-nivåerna med 50 % hos nästan åtta av tio användare.4  


Två typer av antiapnéskenor: specialtillverkade och färdiga

Det finns två typer av antiapnéskenor på marknaden:  specialtillverkade som Narval CC och termoplastiska som du måste prova ut själv.  En nyligen genomförd jämförande studie visade att ett specialtillverkat oralt hjälpmedel minskar snarkning dubbelt så effektivt som en termoplastisk antiapnéskena som inte är specialtillverkad.5 De har högre compliance-grad – 94 % mot 69 %2 – och patienter föredrar sannolikt de specialtillverkade hjälpmedlen (82 %).5

Det är alltid bäst att rådfråga en sömnläkare innan du beslutar dig för att skaffa en antiapnéskena.  Vi på ResMed tror starkt på att hjälpa patienter att hitta den perfekta lösningen på sitt specifika sömnproblem.  

Referenser

  1. Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243, US Guidelines
  2. Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematic Review. Rekommendationer (Europa)
  3. B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance. Rev Mal Respir. 2010 Oct;27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review.
  4. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016. Two-year follow-up results.
  5. Vanderveken OM, Comparison of a custom-made and a thermoplastic oral appliance for the treatment of mild sleep apnea, Am J Respir Crit Care Med. 2008 Jul 15;178(2):197-202.