Behandlingsalternativ för snarkning | ResMed
Behandlingsalternativ för snarkning
Patienter och familjer > Diagnos och behandling > Snarkning > Behandlingsalternativ för snarkning

Behandlingsalternativ för snarkning

alt

Behandlingsalternativen för snarkning beror på ett antal faktorer, men de två viktigaste är: 

  • Snarkar du genom näsan eller genom halsen?
  • Snarkar du och har obstruktiv sömnapné (OSA)? 

På ResMed har vi lösningar för halssnarkare som inte lider av sömnapné såväl som för halssnarkare som lider av sömnapné. Detta innefattar både mild till måttlig OSA och svårare fall av OSA.

Halssnarkare som inte har sömnapné

Du tillhör denna kategori om du har testats för sömnapné och fått ett apné-hypopnéindex (AHI) på mindre än 5. Om du inte känner till ditt AHI rekommenderar vi att du testar dig. Annars riskerar du att få fel behandling.

På ResMed tror vi att det mest effektiva behandlingsalternativet för halssnarkning är en specialtillverkad1,2 skena som passar din mun och hjälper till att skjuta fram underkäken medan du sover. Detta hjälper i sin tur till att hålla den bakre delen av halsen öppen. 

Dessa anordningar går under många olika namn, men vi kallar vår för antiapnéskena och den heter Narval CC™.

Är du en nässnarkare? Då är antiapnéskenor troligtvis inte för dig. Du behöver undersöka andra alternativ, som sprayer, snarkplåster, hakremmar m.m. 

Halssnarkare med mild till måttlig obstruktiv sömnapné

Om dina patienters AHI-nivåer ligger mellan 5 och 30 erbjuder ResMed både antiapnéskenan Narval och ett komplett utbud av behandlingsalternativ med positivt luftvägstryck (PAP-behandlingar). Antiapnéskenan är ett behandlingsalternativ i första hand och ett kliniskt bevisat alternativ till PAP-behandling för snarkare med mild till måttlig OSA.3,4,5

Användare brukar föredra orala hjälpmedel istället för CPAP, så de tenderar att bära dem under längre perioder.6 På grund av lättheten att anamma hjälpmedlet betyder det att de är minst lika effektiva som CPAP.7

Halssnarkare med svår OSA

Om din AHI-nivå är över 30 kommer din sömnläkare i första hand att rekommendera PAP-behandling. Det finns olika typer av PAP-behandling, inklusive APAP, CPAP och bilevel-behandling. ResMed har ett komplett utbud av masker, anordningar och tillbehör för att göra din PAP-behandling så bekväm och icke störande som möjligt.

Om det har visat sig att du inte kan använda dig av PAP-behandling kan din sömnläkare ordinera en antiapnéskena. Faktum är att i den största flernivåstudien i sitt slag visade det sig att användare med svår OSA som regelbundet använde Narval CC lika ofta minskade sina AHI-nivåer med 50 % som de som lider av mild till måttlig OSA.1

Andra alternativ för att stoppa snarkning är operation och radiofrekvensbehandling. 

Referenser

  1. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.
  2. Lim et al. Oral appliances for OSA. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3.
  3. Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243, US Guidelines.
  4. Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force. Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematic Review. Recommendations (European).
  5. B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance. Rev Mal Respir. 2010 Oct;27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review
  6. Sutherland K. Oral appliance treatment for obstructive sleep apnea: an update. J Clin Sleep Med. 2014 Feb 15;10(2):215-27.
  7. Vanderveken OM. Objective measurement of compliance during oral appliance therapy for sleep-disordered breathing. Thorax. 2013 Jan;68(1):91-6. doi: 10.1136.