Fördelar med behandling av snarkning | ResMed
Fördelar med behandling av snarkning
Patienter och familjer > Diagnos och behandling > Snarkning > Fördelar med behandling av snarkning

Fördelar med behandling av snarkning

alt

Trött på att känna dig trött? Vill du ha tillbaka din energi? Allting handlar om en god natts sömn – både för dig och din partner. 

Det finns ett flertal studier som pekar på de negativa effekter som snarkning har för partners.1,2,3 Deras sömn störs, vilket leder till dålig sömnkvalitet och i sin tur till alla konsekvenser som det medför: trötthet, dagtrötthet, mild depression och irritabilitet. Så om du vidtar åtgärder för att stoppa din högljudda snarkning kommer den första som tackar dig att vara din partner.  

Din kropp kommer också att tacka dig. Snarkning i sig är ett tecken på att din kropp inte får den mängd syre den behöver för att fungera optimalt. Även ”milda” snarkare löper högre risk för att få hjärt- och kärlsjukdomar än icke-snarkare3 och för att drabbas av arteriell hypertension inom fyra år från det att de börjar snarka.5

Fördelarna med att behandla OSA är också allmänt kända. Effektiv behandling kan också hjälpa till med att lindra andra tillstånd som ofta är associerade med sömnapné, såsom hjärtsjukdomar,6 diabetes7 och fetma8,9 samt med att förhindra dessa sjukdomar från att utvecklas.

 

Referenser

  1. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10,1016. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Vecchierini MF &al.
  2. Beninati W, Harris CD, Herold DL, Shepard JWJ : The effect of snoring and obstructive sleep apnea on the sleep quality of bed partners. Mayo Clin Proc1999 ; 74 : 955-8.
  3. A +A Sjukvårdsstudie som genomförts med 95 patienter som använde Narval CC (Equinoxe i Frankrike) år 2011.
  4. Waller PC, Bhopal RS : Is snoring a cause of vascular disease ? An epidemiological review. Lancet 1989 ; I : 143-6.
  5. Peepard,T. Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension. N Engl J Med, 342 (2000), pp. 1378-1384.
  6. Oldenburg et al.Sleep-disordered breathing in patients with symptomatic heart failure: a contemporary study of prevalence in and characteristics of 700 patients. Eur J Heart Fail 2007;9:251-257.
  7. Einhorn et al, 'Prevalence of sleep apnoea in a population of adults with type 2 diabetes mellitus', Endocr Pract, 2007.
  8. Valencia-Flores M, Orea A, Castano VA, Resendiz M, Rosales M, Rebollar V, Santiago V, Gallegos J, Campos RM, Gonzalez J, Oseguera J, Garcia-Ramos G, Bliwise DL. Prevalence of sleep apnea and electrocardiographic disturbances in morbidly obese patients. Obesity Research 2000;8(3):262-9.
  9. Kent BD et al. J Thorac Dis. 2015 Aug; 7(8):1343-57: Insulin resistance, glucose intolerance and diabetes mellitus in OSA.