Snarkning | ResMed
Snarkning

Snarkning

40 % av befolkningen säger att de snarkar1— det är väldigt många personer som troligtvis inte får den sömn de behöver för att leva ett energirikt och hälsosamt liv. Och den andelen ökar väsentligt om du överväger alla partners vars sömn störs av det höga mullrande som frambringas av snarkning.  

Viktiga fakta om snarkning

Höga snarkningar stör sömnen för dig och din partner. Det är också ett tecken på att du har obstruktiv sömnapné.

Läs mer

Vad orsakar snarkning?

När vi sover kan våra nackmuskler slappna av så mycket att de övre luftvägarna delvis stängs. Denna förträngning av luftvägarna orsakar en vibration som leder till snarkning.

Läs mer

Behandlingsalternativ för snarkning

ResMed har flera behandlingsalternativ för halssnarkare som har sömnapné och halssnarkare som inte har det. Utforska de olika behandlingsalternativen för just ditt tillstånd.

Läs mer

Fördelar med behandling av snarkning

Alla i ditt hushåll gynnas av att du vidtar åtgärder för att sluta snarka, kontrollera din obstruktiva sömnapné (OSA) och återfå din sömn.

Läs mer

Referenser

  1. Ohayon MM et al. Snoring and breathing pauses during sleep: telephone interview survey of a United Kingdom population sample. BMJ. 1997;314:860–3.