Obstruktiv sömnapné | ResMed
Obstruktiv sömnapné

Obstruktiv sömnapné

Obstruktiv sömnapné (OSA) är den vanligaste typen av sömnstörning, som ligger bakom 84 procent av alla sömnapnédiagnoser.1 Världshälsoorganisationen uppskattar att fler än 100 miljoner vuxna i hela världen lider av obstruktiv sömnapné.

Vad orsakar obstruktiv sömnapné? 

Om du har OSA betyder det att din övre luftväg stängs tillfälligt när du sover, så att du slutar andas. Dessa perioder när din andning upphör (och som kallas apnéer) är minst tio sekunder långa och kan inträda så ofta som flera hundra gånger per natt. De övre luftvägarna kan bli blockerade på grund av följande:

 • Mun- och halsmusklerna slappnar av för mycket under sömnen
 • Fettvävnad i din hals gör luftvägen trängre
 • Inflammerade halsmandlar eller andra tillfälliga omständigheter.
 • Strukturella förhållanden, till exempel formen på näsan, halsen eller käken.

Snarkning uppstår när gomseglet och andra vävnader i den övre luftvägen vibrerar.  Även om obstruktiv sömnapné ofta diagnostiseras genom högljudd snarkning är det inte alla som snarkar som har OSA.

Vem utvecklar obstruktiv sömnapné? 

Både barn och vuxna kan utveckla obstruktiv sömnapné (OSA).

Hos barn är orsakerna till OSA ofta strukturella, vilket betyder att käkens form, halsmandlar eller ett kraftigt överbett blockerar luftvägen, så att det blir svårt att andas under sömnen. Andra faktorer kan vara medfödda defekter som Downs syndrom, eller till och med barnfetma.

Även om vem som helst kan utveckla OSA kan faktorer som de följande innebära en ökad risk:

 • Fetma/övervikt
 • Stor halsomkrets
 • Stora halsmandlar
 • Trång luftväg
 • Kronisk nästäppa
 • Manligt kön
 • Ökande ålder
 • Etnicitet
 • Familjehistorik
 • Rökning
 • Alkoholförbrukning
 • Anatomiska abnormiteter
 • Hypertoni (högt blodtryck)
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Diabetes

Tale med din läkare om att göra ett sömntest om du känner dig trött, snarkar högljutt och/eller inte kan sova ordentligt. Upptäck våra ResMed-behandlingsalternativ som är tillgängliga för OSA för att hjälpa dig att andas, sova och få tillbaka din livskvalitet.

Referenser

 1. Morgenthaler TI, Kagramanov V, Hanak V, Decker PA. Complex sleep apnea syndrome: is it a unique clinical syndrome? Sleep 2006;29(9):1203–9
 2. Bousquet J, Khaltaev N. Global surveillance, prevention and control of Chronic Respiratory Diseases. A comprehensive approach. Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases. World Health Organisation. 2007
 3. Mayo-kliniken  "Sleep Apnea Risk Factors – Diseases and Conditions."