Central sömnapné | ResMed
Central sömnapné

Central sömnapné (CSA)

Central sömnapné är den minst vanliga formen av sömnapné.1 Enligt forskare är mindre än 20 procent av alla sömnapnéfall1 klassificerade som CSA.

Till skillnad från obstruktiv sömnapné kan central sömnapné inträffa när luftvägarna är fria. CSA innebär att du har ett andningsuppehåll på minst 10 sekunder i sömnen på grund av att hjärnan inte skickar några inandningssignaler till kroppen. 

Den vanligaste typen av central sömnapné är Cheyne Stokes respiration (CSR) som ofta förknippas med hjärtsvikt. Lär dig mer om CSR.

Eftersom snarkning inte är något vanligt symptom vid CSA förblir sjukdomen ofta oupptäckt. Lär dig symptomen på CSA på vår särskilda ResMed-sida.

Vad orsakar central sömnapné? 

Central sömnapné kan orsakas av hjärtsvikt, hjärnrelaterad sjukdom eller skada på hjärnan, som t.ex.:

  • Stroke
  • Hjärntumör
  • Hjärninflammation (encefalit)
  • Kronisk andningssjukdom
  • Neurologiska sjukdomar

Vissa smärtstillande mediciner som morfin, kodein och oxikodon kan orsaka oregelbunden andning eller andningsuppehåll.

Vid mycket hög höjd (över 4500 meter) kan du uppleva andningsproblem under sömnen. Du kan till exempel drabbas av Cheyne-Stokes andning (CSR) eller oregelbunden, ytlig andhämtning och överandning, hyperventilation (snabb andhämtning) och hypoventilation (minskat luftflöde i lungorna). Besvären försvinner vanligtvis när du återvänder till normal höjd.

Ibland är orsaken till central sömnapné okänd, och det kallas då idiopatisk CSA. 

Vem kan drabbas av CSA?

Även om vem som helst kan drabbas av CSA finns det vissa faktorer som innebär en ökad risk, inklusive fetma, kön och ålder. Män löper större risk än kvinnor att utveckla CSA2. Central sömnapné är dessutom vanligare hos äldre. 

Tala med din läkare om att göra en sömnregistrering om du känner dig trött, inte sover ordentligt och vaknar plötsligt av att du låter som att du håller på att kvävas. UpptäckResMeds behandlingsalternativ för CSA så att du kan andas lättare, sova bättre och känna dig mer utvilad.

Referenser

  1. American Sleep Apnea Association: “Central Sleep Apnea.” 
  2. Mayo-kliniken “Central sleep apnea: risk factors.”