Typer av sömnapné | ResMed
Typer av sömnapné

Typer av sömnapné

Det finns tre huvudtyper av sömnapné:

 • Obstruktiv sömnapné (OSA)
 • Central sömnapné (CSA)
 • Mixad sömnapné

Obstruktiv sömnapné (OSA)

Obstruktiv sömnapné är den vanligaste typen av sömnapné, och står för 84 procent av alla sömnapnédiagnoser.1

Vid de flesta fall av obstruktiv sömnapné slutar luften att flöda till lungorna på grund av en blockering (eller obstruktion) i den övre luftvägen, det vill säga i näsan eller svalget.

De övre luftvägarna kan bli blockerade på grund av följande:

 • Musklerna slappnar av för mycket under sömnen, så att tillräckligt mycket luft inte kan passera*
 • Tyngden från din hals gör luftvägen trängre
 • Inflammerade halsmandlar eller andra tillfälliga omständigheter.
 • Strukturella förhållanden, till exempel formen på näsan, halsen eller käken.

* Denna trånga luftväg leder till en vibration i din hals, vilket orsakar ljudet av snarkning.

Läs mer om obstruktiv sömnapné

Central sömnapné (CSA)

Central sömnapné (CSA) är i allmänhet ovanlig,1 och kan orsakas av vissa smärtstillande läkemedel, till exempel opioider, och av hjärtsvikt eller av en sjukdom eller skada som påverkar hjärnan, till exempel följande:

 • Stroke
 • Hjärntumör
 • Hjärninflammation (encefalit)
 • Kronisk andningssjukdom

Vid CSA är luftvägen öppen, men luften slutar att flöda till lungorna eftersom ingen ansträngning görs för att andas. Detta beror i grund och botten på att kommunikationen mellan hjärnan och kroppen inte längre fungerar, så att den automatiska andningsfunktionen upphör.

De som har CSA snarkar ofta inte, så ibland kan tillståndet förbli obemärkt.

Det är värt att lägga märke till att CSA är mycket vanlig vid hjärtsvikt, då upp till en av fyra patienter berörs.2 CSA har också ett specifikt mönster vid hjärtsvikt, vilket kallas Cheyne-Stokes respiration (CSR). 

Personer med CSR har ett onormalt, cykliskt andningsmönster med en växling mellan djupare och ibland snabbare andning och ett tillfälligt andningsuppehåll (apné).

Tillsammans kallas central sömnapné och Cheyne-Stokes respiration för CSA-CSR, vilket förekommer hos 30 till 50 procent av alla som har hjärtsvikt.1

Läs mer om central sömnapné

Blandad sömnapné

Detta är en kombination av både OSA (där det finns en blockering eller obstruktion i den övre luftvägen) och CSA (där ingen ansträngning görs för att andas). Din läkare kan ge dig mer information om detta om du behöver det.

Kontakta din läkare om du är orolig för att du kanske har någon typ av sömnapné.

Referenser

 1. Morgenthaler TI, Kagramanov V, Hanak V, Decker PA. Complex sleep apnoea syndrome: is it a unique clinical syndrome? Sleep 2006;29(9):1203–9
 2. Bitter T. et al, Eur. J of Heart F. 2009